2016 Augustus – Twinfield update 6.61.0

2016 Augustus – Twinfield update 6.61.0

C3/C5
Datum: 17-8-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4

C4/C6
Datum: n.n.b.
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4

Verbeteringen

NEO Verkoopfacturen
Als er een bijlage of opmerking geplaatst is bij een offerte of verkoop factuur dan wordt er indicator (icoon) getoond op de overzichtspagina waar de offerte of factuur getoond wordt.

Neo klanten
Bij de overzichten van klanten en leveranciers is het vanaf nu mogelijk om te sorteren op klant- of leverancierscode.

NEO Verkoopfacturen
Aan het artikelbestand in Twinfield NEO is de artikelcode toegevoegd. De artikelcode kan worden gebruikt om snel artikelen te selecteren tijdens het aanmaken van een offerte of factuur. Ook wordt de code voortaan meegenomen in UBL. Het op de factuur afdrukken van de artikelcode is nog niet mogelijk.

NEO artikelen
Importeer en exporteer artikelen met een artikel code via “”Verkoop > Artikelen””.

NEO Verkoopfacturen
Vind, bij het maken van een verkoopfactuur, een artikel op de artikelcode zoals die eventueel vermeld staat in de artikelkaart. De artikelcode wordt niet getoond in de verkoopfactuur zelf.

NEO Verkoopfacturen
Vind, bij het maken van een offerte, een artikel op de artikelcode zoals die eventueel vermeld staat in de artikelkaart. De artikelcode wordt niet getoond in de offerte zelf.

Banken koppeling
Het is nu mogelijk om een Knab bankrekening te koppelen. Bank afschriften worden na het koppelen dagelijks automatisch in Twinfield gezet. Log in bij Knab om te beginnen.

NEO Inkoopfacturen
Tijdens het bekijken van een inkoopfactuur kan nu snel een nieuwe leverancier worden aangemaakt door een aantal basisvelden in te vullen. Later kunnen de gegevens worden aangevuld op de kaart van de leverancier.

webservices
Bij een poging een dimensie uit te lezen door middel van webservices voor een administratie die niet bestond gaf een foutmelding terug. Dit is vervangen met een leesbare foutmelding en result=0 in de XML.


Improvements

Neo Salesinvoicing
If an attachment or comment is added to a quote or an invoice then an indicator (icoon) for a comment and or attachment is shown on the list page where the quote or invoice is listed.

NEO customers
Sort customers in menu “”Sales > customers”” and suppliers in “”Purchase > suppliers”” on their code.

Neo Salesinvoicing
The UBL file contains the article code used for articles in the sales invoice. If the article has no article code, the UBL file uses the technical ID of that article.

NEO articles
Import and export articles with article code via “”Sales > Articles””.

Neo Salesinvoicing
Find articles using their article code, if they have it, as displayed in the article card while creating a new sales invoice. The article code itself is not displayed on the sales invoice.

Neo Salesinvoicing
Find articles using their article code, if they have it, as displayed in the article card while creating a new quote. The article code itself is not displayed on the quote.

Bank Coupling
It is now possible to link your Knab bank account to Twinfield. Bank statements will be automatically imported daily. Login to your Knab account to start.

Neo Purchase invoicing
Create quickly a new supplier while reading the purchase invoice using basic supplier information like name, address and VAT-number.