2016 Juni – Twinfield update 6.59.0

2016 Juni – Twinfield update 6.59.0

C3/C5
Datum: 14-06-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4 hours

C4/C6
Datum: n.n.b.
Start tijd: n.n.b.
Duur: n.n.b.

Verbeteringen

Het is nu mogelijk om de inzicht grafieken op de homepagina op rol-niveau aan of uit te zetten. Voor een aantal rollen zijn de grafieken standaard niet meer zichtbaar.

De in- of uitgeklapte staat van de verschillende homepagina secties wordt nu onthouden op gebruikersniveau.

Op een aantal Classic schermen in de nieuwe look & feel was onterecht nog een classic ‘favorieten’ ster zichtbaar. Deze is nu verwijderd.

BACS betaalbestanden kunnen nu aangemaakt worden in het Engelse Metro Bank formaat.

De standaard uitgavensoort wordt automatisch voorgesteld bij een nieuw inkoopfactuur.

De laatst gekozen uitgavensoort op de inkoopfacturen van de leverancier word automatisch voorgesteld.

De meest recent gebruikte uitgavensoorten word getoond van de geselecteerde leverancier in de Uitgavensoorten-zoeker van de inkoopfactuur.

De Neo Inkoop module ondersteunt nu het importeren van leveranciers. Kies een Excel of .CSV bestand en importeer ze allemaal ineens. Het te importeren bestand moet in de taal van de gebruiker zijn. Let op dat het masker voor het leveranciersnummer correct staat. Biedt dat masker onvoldoende ruimte voor de hele lijst aan leveranciers, dan worden de leveranciers die geen geldig nummer krijgen wel getoond in de Neo Inkoopmodule, maar kunnen ze niet gebruikt worden en worden ze ook niet getoond in Classic crediteuren overzicht, totdat ze een juist nummer hebben gekregen.

Opgeloste fouten

De KPI werd sinds version 6.58.0 niet meer getoond.


Improvements

It is now possible to enable or disable the Homepage KPI charts on role level. For several roles the KPI’s are no longer visible.

Bugfixes

Neo Purchase module now supports importing suppliers too. Just select an Excel or .CSV file and import them in one go. The file to import must be in the language of the user. Note the supplier number mask setting, if it is too low, the suppliers that cannot have a valid supplier number are visible in Neo Purchase module, but not usable and not visible in Classic until they have a valid number.