2016 Mei – Twinfield update 6.58.0

2016 Mei – Twinfield update 6.58.0

C3/C5
Datum: 24-05-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4

C4/C6
Datum: 07-06-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4

Verbeteringen

Neo Verkoop ondersteunt betalingskenmerk voor inkoopfacturen en voor Belgische administraties worden verkoopfacturen voortaan voorzien van een betalingskenmerk. Inkoopfacturen: registreer voor een inkoopfactuur de vermelde mededeling in het scherm van de inkoop detail view in het veld Mededeling. Indien de inkoopfactuur van een Belgische leverancier afkomstig is en er twaalf getallen in de tekst worden vermeld, dan wordt de Belgische OGM-controle uitgevoerd. Verkoopfacturen: indien het land op België is gezet in de administratie-instelling, dan beschikt het verkoopfactuur sjabloon over een nieuwe zin aangaande de gestructureerde mededeling. Deze zogenaamde Overschrijving Gestructureerde Mededeling is gebaseerd op het klantennummer en het documentnummer. Omdat het documentnummer pas beschikbaar is na verzenden, zal ook de juiste OGM-waarde pas na verzenden beschikbaar zijn. Tot die tijd is er een tijdelijke tekst zichtbaar.

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om in the loggen met Internet Explorer 9 of 10.

Het is nu mogelijk om op administratie-niveau UBL SI (simple invoices) factureren aan te zetten. Kies na het activeren van UBL in de administratie-instellingen een UBL configuratie in de instellingen van de verkoop Btw-codes. UBL factureren is alleen beschikbaar voor facturen naar Nederlandse klanten vanuit Nederlandse administraties.

Opgeloste fouten

Wanneer een boeking werd geopend in Chrome was soms het venster zeer klein.

Wanneer Firefox werd gebruikt konden bepaalde vensters zoals de factuurzoeker niet worden gemaximaliseerd.


Improvements

Neo Sales supports reference payment for purchase invoices and for Belgian administrations sales invoices now generate a valid structured message. Purchase invoices: register the reference payment from a purchase invoice in the purchase invoice detailed view using the new field Message. For Belgian suppliers, the Belgian TSC-check is executed in case the text contains twelve digits. Sales invoices: if the company country is set to Belgium, the sales invoice template now contains a new sentence to show the structured message. This so called Transer Structured Communication is based on the customer number and invoice number, therefore it will be shown once a sales invoice is sent. Until then, a placeholder text represents the value.

From now on it is no longer possible to login with Internet Explorer 9 or 10.

It’s now possible to activate UBL SI (Simple Invoices) invoicing on company-level. After enabling UBL SI in the company settings, choose a UBL mapping in the Sales VAT-code settings. UBL invoicing is only available for invoices from a Dutch Twinfield company to Dutch customers.

Bugfixes

When opening a transaction in Chrome sometimes the new window was very small.

It was not possible to maximize certain windows like the invoice finder when using Firefox.