2016 November – Twinfield update 6.64.0

2016 November – Twinfield update 6.64.0

C3/C5
Datum: 9-11-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4 Hours

C4/C6
Datum: 6-12-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 4 Hours

Verbeteringen

Rapporten
Het BTW-details rapport is toegevoegd aan Twinfield. Dit rapport geeft inzicht in alle BTW regels van boekingen die deel uitmaken van een BTW aangifte.

Administratie
De instelling ‘consolideren’ is verwijderd uit de administratieinstellingen.

NEO verkoop facturen
Belgische CODA-bestanden kunnen via de WebAPI gedownload worden.

NEO verkoop facturen
Importeer handmatig bankafschrift bestanden via het Kas & Banken overzicht. Na het importeren zijn de bankafschriften en bankafschritregels te zien in Bankverkeer. Deze aanvliegroute is momenteel alleen mogelijk voor level 1 gebruikers. Meer mogelijkheden en voor meer levels volgen in de toekomst.

NEO verkoop facturen
Toon aan welke varianten van een sjabloon geactiveerd zijn. Voor de email en document sjablonen voor offerte, verkoopfactuur en herinnering kan nu eenvoudiger gezien worden in welke talen ze beschikbaar zijn. Klik op het vertaalicoontje om te zien welke varianten geactiveerd zijn.

NEO klanten
De klantenkaart in de Neo UI is uitgebreid met instellingen voor de betaalspecificatie.

NEO leveranciers
De leverancier pagina in Neo is uitgebreid met de instellingen voor betalingscondities en betaalspecificatie

Opgeloste fouten

Rapporten
Als de pagina van de leverancierslijst, artikelenlijst, lijst van verkoopfacturen en klantenlijst werden geopend terwijl de gerelateerde menu items ook werden getoond, dan verscheen het hoofdscherm met de bijbehorende gerelateerde items in beeld. Dit is opgelost.

Administratie
Als een bestaande verkoopfactuur, klant of vaste activate pagina geopend is in beeld en de adminstratie werd op dat moment verwisseld, dan verscheen er een 404-foutmelding. Dit is opgelost.


Improvements

Company
The setting ‘consolidate’ has been removed from the company settings menu as this is no longer used.

NEO Sales invoicing
Belgian CODA files can be downloaded via the WebAPI.

NEO Sales invoicing
Import manually bank statement files via the Cash & Banks dasboard. View them via bank traffic. This approach is currently available for level 1 users only. In future more options will become available for more levels.

NEO Sales invoicing
Indicate in the template page which variants (default and languages) of the template are already activated. This applies for quote, sales invoice and reminder email and document templates. Click the translation icon to see which variants are activated.

NEO customers
The customer card in Neo UI is extended with Remittance advice settings.

NEO Suppliers
The supplier card in Neo is extended with payment condition and remittance advice settings.

Bugfixes

Desktop
If supplier/article page/sales invoices list/customers list is opened with expanded related items list and the company is switched, then the startpage is opened and it has related items from supplier/article page/sales invoices list/customers list. This is fixed.

Company
If existing sales invoice/customer/fixed asset page is opened and company is switched, then a 404 error page appeared. This is fixed.