2017 Februari- Twinfield update 6.66.0

2017 Februari- Twinfield update 6.66.0

Administratie
Het administratie instellingen formulier is opgesplitst in losse secties om de performance en usability te verbeteren.

Infrastructureel
Verscheidene UI-verbeteringen op het gebied van responsiveness (aanpassing aan schermformaat), look en feel en tab-gewijze navigatie.

Conceptboekingen
Het is vanaf nu mogelijke om conceptboekingen mee te nemen in betaal en incassorondes nadat dit is ingesteld op het betaaltype. sommige delen van de boeking zullen dan niet meer aangepast kunnen worden maar bijvoorbeeld grootboekrekening en omschrijving wel. meer informatie is te vinden in de knowledge base.

NEO verkoopfacturen
Het startnummer voor het instellen van factuurnummers kan nu als maximale waarde 9999999999 hebben. Dit was bij de introductie van het tijdspanne concept gelimiteerd tot 9999. Daarnaast kan nu in datzelfde veld een masker worden ingesteld met voorloopnullen. Voorbeeld: moet het factuurnummer uitgelijnd worden op 6 cijfers beginnend met getal 1, dan kan nu 000001 worden ingevoerd om dit effect te verkrijgen.

NEO klanten
Voor het bijhouden van klantgegevens waren kredietbeheer intstellingen en opties enkel beschikbaar in de Classic interface. Instellingen voor kredietbeheer zijn nu in beide interfaces voor debiteuren beschikbaar.

Infrastructureel
Interne webservice calls zijn verbeterd.

Opgeloste fouten

Administratie
Op de Neo Adminstratie-instellingen pagina was een aantal velden niet aanpasbaar. Dit is nu opgelost.

Infrastructureel
Wanneer een gebruiker werd verwijderd, kon het voorkomen dat niet alle bestanden correct gekopieerd werden.

Conceptboekingen
Wanneer boekingsregels werden toegepast was er een andere afronding dan in normale invoer.

NEO verkoopfacturen
Als ingelogd wordt in een organisatie met administraties die actieve regimes hebben via een webservice, dan kwam er een foutmelding en kwam men niet verder. De oorzaak van de foutmelding is verholpen en men kan verder na het inloggen.

NEO klanten
Bij het uploaden van een factuur in Twinfield Go geeft het systeem nu een melding indien er een fout optreed.


Improvements

Company
The company settings form is split into separate sections to improve performance and usability.

Infrastructural
Various UI improvements in the area of responsiveness, look and feel and tab-style navigation.

Provisional Transactions
It will now be possible to include provisional transactions in pay & collect runs after selecting the option on the payment types. certain parts of the transaction will no longer be editable but general ledger and description will. More information is available in the knowledge base.

NEO sales invoicing
Starting numbers up to 9999999999 are allowed when configuring an invoice number. It was limited until 9999 upon the introduction of the Timeframes concept. The number field now also allows masks to be set by using leading zeros. Example: if an invoice number needs to be aligned on 6 digits starting with 1, then entry 000001 gets the job done.

Bank statements
Bank statement files uploaded via Cash & Banks or Box are always being processed. These files appear in Box and can be downloaded via Box. The content of the bank statements will be used for bank statement overviews via Cash & Banks and matching.

Bugfixes

NEO Company settings
When using the Neo Company settings page, some drop-down options were not editable. This is now fixed.

Users
When deleting a user and transferring the files sometimes files were lost.

NEO postingrules
When applying posting rules rounding was different from normal data entry.

Webservices
If logging in via a webservice on an organisation with companies which have active regimes, then an error message appeared and the process was stopped. This is now improved, the process continues and the cause of the error is fixed.

NEO Purchase invoicing
When uploading an invoice in Twinfield Go Twinfield the system runs succesfully or gives message in case of error.