2017 Januari – Twinfield update 6.65.0

2017 Januari – Twinfield update 6.65.0

C3/C5
Datum: 19-12-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 5 hours

C4/C6
Datum: 16-1-2017
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 5 hours

Verbeteringen

Betalen & Incasseren
Het is nu mogelijk credit verkoopfacturen te betalen in een betaalronde. Let op dat – op het betaaltype moet “”Betaling creditfactuur toestaan”” aanstaat; – het juiste betaaltype moet gekoppeld zijn aan de debiteur; – op de transactie moet “”Niet in betaal-/incassoronde”” uitstaat; Het is niet mogelijk gelijktijdig een betaal- en incassotype aan een debiteur gekoppeld te hebben.

NEO verkoopfacturen
Voortaan kan een factuurnummer op een verkoopfactuur worden ingesteld via “”Verkoop > Facturen > Factuursjabloon > Tijdspannes beheren””. En wanneer een verkoopfactuur gemaakt wordt met een verkoopdatum waar nog geen tijdspanne voor is, dan zal het configuratiescherm verschijnen waarin zowel de tijdspanne als de bijbehorende factuurnummeropmaak ingesteld kan worden.

NEO verkoopfacturen
Vanaf nu zijn factuurnummers niet langer gebonden aan een kalenderjaar, maar worden ze gerelateerd aan een nieuw geïntroduceerd concept: tijdspannes. Hierdoor kan vanaf nu de factuurnummering aan het eind van een kalenderjaar doorlopen in het nieuwe kalenderjaar. Standaard krijgen alle bestaande administraties tijdspannes geconfigureerd die precies overeenkomen met een kalenderjaar, omdat dit nu eenmaal het gedrag was. Alleen tijdspannes vanaf 2016 en later kunnen overweg met een aangepaste start- en einddatum. Bij het instellen van tijdspannes wordt erop gelet dat alle tijdspannes op elkaar aansluiten, zodat er geen gat in tijd kan vallen waarop dan bijvoorbeeld geen facturen meer mogelijk zouden zijn. Iedere tijdspanne kent zijn eigen factuurnummer opmaak. Stel tijdspannes in en maak factuurnummers op via het menu “”Verkoop > Facturen > Factuur sjabloon > Tijdspannes beheren”” Een typisch voorbeeld wat tijdspannes mogelijk maken is facturen laten nummeren in overeenstemming met het boekjaar. Zo kan een boekjaar beginnen per 1 april en eindigen op 31 maart en kan vanaf nu de factuurnummering ook die opzet volgen.

NEO verkoopfacturen
Deze administratie instelling duidt of deze administratie ook gebruik maakt van de boekhouding in dit product. Standaard wordt deze instelling aangevinkt voor administraties die support hebben in Nederland of in Engeland. Voor adminstraties met support in andere landen blijft de instelling uitgevinkt. Een aangevinkte instelling wordt gebruikt om de juiste start- en einddatum voor te kunnen stellen in het tijdspanne configuratiescherm: als er een start- en einddatum voor het financiële jaar (periodes) zijn insteld, dan worden die ook voorgesteld voor nieuwe tijdspannes. Indien de periodes niet zijn ingesteld of deze instelling is uitgevinkt, dan wordt het voorstel voor de start- en einddatum van een tijdspanne op het kalenderjaar afgestemd.

Opgeloste fouten

Betalen & Incasseren
Als via webservices regime informatie werd opgevraagd, dan bleek de aanroep hiertoe te letten op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Dit is niet langer het geval, de aanroep kan met deze verschillen nu goed omgaan.

NEO verkoopfacturen
Als in een project beschrijving in het urenoverzicht een lange beschrijving bevatte, dan werden sommige woorden aan elkaar geplakt als één lang woord. Dit gebeurt nu niet meer.

NEO verkoopfacturen
De gebruiker wordt na 2 uur inactiviteit uitgelogd.


Improvements

Pay & Collect
It is now possible to pay sales credit notes in a payment run. To do so, – the payment type must have “”Allow credit note payments”” set; – the correct payment type must be set on the debtor; – on the transaction “”Not in collection/pay run”” must not be set; Note that it is not possible to have a payment and collection type set on a debtor at the same time.

NEO sales invoicing
Configuration of Neo sales invoice numbers formats and numbers now happens via the new timeframe manager, accessible via “”Invoice template > Manage timeframes””. And when creating a new sales invoice with an invoice date that has yet no related timeframe, the user will be asked to configure the timeframe and its invoice number layout.

NEO sales invoicing
The timeframes concept is introduced. It replaces the calendar year related sales invoice number dependency. Since invoice number sequences are now related to timeframes instead, their numbering may continue when a new calendar year starts. Each timeframe has its own invoice number format and layout. By default, all existing administrations get timeframes matching calendar years, since this was the behaviour until now. For example, simply align a new timeframe start and end date to let the invoice numbering fit into a financial year starting on April 1 running till March 31. It is not possible to apply this new logic to past calendar years. Only the timeframe from 2016 onwards allows the end date to cross to a new calendar year. When configuring timeframes no gaps in time are allowed, so sales invoices can always have an invoice date that allows for a valid invoice number to be generated. Use the Timeframe manager via “”Sales > Invoice template > Manage timeframes”” to set new timeframes and modify existing ones, or to configure the invoice number format and layout of their related timeframes.

Bugfixes

Webservices
If regime information was accessed via webservices, then the request for this information turned out to be case sensitive. This is no longer the case.

Projects
If a project description in time & expense contains a long description, then some text would be merged together as a single word. This no longer happens.

Connection
After 2 hours inactivity the user is logged off.