2017 Maart – Twinfield update 6.66.0

2017 Maart – Twinfield update 6.66.0

Verbeteringen

NEO facturatie
Het is nu mogelijk om een Neo factuur te maken met een totale factuurregel waarde van meer dan 1 miljoen. De maximale totale waarde van een factuurregel is nu 999.999.999,00.

Box
De user interface van de Box functionaliteit heeft een algemene update gekregen. Dit maakt meer geavanceerde filters op lijsten in de toekomst mogelijk. Eéntje is alvast beschikbaar: een filter op een periode.

NEO klanten
Instellingen voor incasso kunnen nu ook worden geconfigureerd op de instellingenpagina van een klant.

Desktop
Met dit issue wordt de nieuwe feature “Manage feeds” toegevoegd aan Twinfield. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een bank feed to configureren en te verbinden met een bank book. De feed zal automatisch, op dagelijkse basis, nieuwe banktransacties importeren zodat de gebruiker deze kan verwerken in de boekhouding.

btw aangifte
Bij het controleren van de OB aangifte/ICP opgaaf status met Digipoort wordt nu TLS1.2 gebruikt.

Bank en Kas
Traceer noemenswaardige succesvolle en falende acties voor het verwerken van bankafschriften via “Kas & Banken > Log”. Het is nu ook mogelijk om de lijst met vastgelegde acties te filteren op zowel een tijdsperiode als op één of meer specifieke acties. Klik op de regels waarvan de actie in het blauw is weergegeven om de bijbehorende berichten te lezen.

NEO klanten
De weergave van de lijst met klanten is vernieuwd.

NEO artikelen
Bij het invoeren van een prijs exclusief BTW in de artikelenkaart, wordt op basis van het ingestelde BTW van dit artikel automatisch het bedrag inclusief BTW berekent en ingevoerd, zonder verdere interactie met de gebruiker. Dit werkt nu ook de andere kant op automatisch, van inclusief naar exclusief.

NEO artikelen
De weergave van de lijst van artikelen is vernieuwd. Er worden nu 20 artikelen per pagina getoond. En de lijst kan worden gefilterd op een BTW-tarief en prijs.

Box
Bekijk PDF bestanden on-line in de Box detail pagina van het document.

NEO verkoopfacturen
Net als creditfacturen, hebben voortaan verkoopfacturen en herinneringen ook een niet te bewerken titel in het document, zodat ze voldoen aan de wetgeving.

Opgeloste fouten

NEO facturatie
Het is nu mogelijk om een debiteur (dimensie 2) aan te maken als er een grootboekrekening (dimensie 1) met dezelfde code gekoppeld is aan een cheque ontvangst.

Box
In nieuw aangemaakte administraties kwamen foutmeldingen voor wanneer gebruik gemaakt werd van het DTAUS betaalformaat.

NEO klanten
Als het aanmaken van een nieuwe leverancier niet gelukt is, verschijnt de optie ‘opnieuw aanmaken’ in de lijst met leveranciers. Er verschijnt ook een taak in de balk bovenaan het scherm.

Desktop
Als de tussenrekening voor opbrengsten niet was ingesteld, dan was het toch nog mogelijk om de omzet te laten boeken op basis van de afleverdatum of leveringsperiode. Deze administratie instelling vereist nu wél een geldige tussenrekening.

btw aangifte
Als een Classic debiteur via XML werd aangemaakt en geen credit management informatie was opgegeven, dan werd hiervoor geen standaard waarde ingesteld. Dit is opgelost.


Improvements

NEO sales invoicing
It is now possible to create a Neo invoice with a total invoice line value of more than 1 million. The maximum amount for an invoice line is now 999.999.999,99 .

Box
A refresh of the user interface of the Box feature. This allows for the introduction of more advanced filters on lists in future. One is already available: a filter on the range for upload dates.

NEO customers
Collection type settings can now be configured on the Customers settings page.

Desktop
A new “Manage feeds” button has been added to Twinfield’s Cash & Banks screen. This feature will enable a user to configure a bank feed and connect it to the applicable bank book. The feed will automatically import new bank transactions,on a daily basis, enabling the user to process them in the within the bank statement processing screen.

VAT return
Switched to TLS1.2 for checking (VAT/ICT return) status with Digipoort.

Bugfixes

Cheques
Now able to create customer code 1261 (dimension 2), where same code as general ledger 1261 (dimension 1) is linked to a payinslips book.

Pay and Collect
In newly created companies errors could occur when using the DTAUS Payformat.

NEO suppliers
When creating a new supplier fails, a ‘recreate’ option is now available in the supplier list and a task will be shown in the top bar.

Dimensions
If a system revenue account was not set, the revenue transfer could still be activated in company settings. From now on a system revenue account is mandatory to activate the revenue transfer.

Dimensions
If a Classic debtor was created via XML input and did not configure the credit management information, it did not get a default value. This is fixed.