2017 Mei – Twinfield update

2017 Mei – Twinfield update

Update v6.68.7 t/m v6.69.4

v6.69.4 23-05-17 Verbetering De interne tool is aangepast. Interne tooling MTN-9596
v6.69.3 22-05-17 Verbetering De performance van het product is verbeterd. Performance MTN-9614
v6.69.2 18-05-17 Verbetering De performance van het product is verbeterd. Performance MTN-9573
v6.69.1 18-05-17 Verbetering De interne tool is aangepast. Interne tooling MTN-9547
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Het is nu mogelijk om een lijst met verwijderde boekingen op te vragen via webservices. Transactie types CLIP-5
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Een korting artikel (classic facturatie) kan nu ook via de Neo stamgegevens worden toegevoegd aan een klant. Debiteuren CTN-245
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Het aanmaken van een nieuwe administratie vanuit de nieuwe look & feel is verbeterd. Administratie CTN-488
v6.69.0 16-05-17 Verbetering De tijdlijnen voor Neo klanten (klantenlijst en klant stamgegevens) zijn aangepast naar de laatste standaard. Debiteuren CTN-550
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Instellingen voor incasso kunnen nu ook worden geconfigureerd op de nieuwe pagina met stamgegevens van een klant. Debiteuren CTN-605
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Het aanpassen van een negatieve concept inkoop- of verkoopboeking welke onderdeel is van een btw aangifte zal niet meer leiden tot een foutmelding. Data invoer IPT-729
v6.69.0 16-05-17 Verbetering In Facturatie kan de lijst met facturen nu gefilterd worden op basis van datumbereik. Facturatie MTN-1876
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Met behulp van dit issue is er een webservice toegevoegd, die het mogelijk maakt om het betalingskenmerk van een BTW aangifte formulier op te vragen. De details van de GetVatReturnPaymentReference en GetTaxGroupVatReturnPaymentReference webservice kunnen gevonden worden in de declaratie webservice documentatie op https://login.twinfield.com/webservices/ BTW aangifte MTN-5626
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Het is nu mogelijk om een factuurdatum te bepalen die gelijk is aan de vervaldatum. Debiteuren MTN-8682
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Als een factuur al was afgeletterd voordat men de kosten probeerde te spereiden, dan was het iet mogelijk om de tussenrekening in te vullen. Afletteren MTN-9201
v6.69.0 16-05-17 Verbetering De lijst van Facturen is bijwerkt naar de laatste ontwerp standaard. Facturatie UX-1546
v6.69.0 16-05-17 Verbetering Met dit issue wordt Yodlee instant access opgeleverd. Deze functionaliteit maakt het voor een accountant die een automatische bankkoppeling aan het configureren is, om zijn eigen klant bij zijn bank in te laten loggen via een veilige en eenmalig te gebruiken omgeving. Banken koppeling YODL-847
v6.68.7 08-05-17 Verbetering De synchronisatie is aangepast met betrekking tot de admistratie instellingen. Adminstratie instellingen MTN-9313
v6.68.6 04-05-17 Verbetering Het was niet mogelijk om op het Accounting cluster met de KNAB bank een koppeling op te zetten. Dit is vanaf nu wel mogelijk. Banken koppeling MTN-9356