Op 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd naar 9%. Lever je producten of diensten die vallen onder het lage btw-tarief van 6%? Dan kun je nu al een aantal zaken regelen. Of ben je accountant? Dan pas je heel gemakkelijk voor al je administraties het btw-percentage aan. Hoe dit werkt en waar je aan moet denken lees je op deze pagina.

LET OP: Als je systemen aan je boekhoudpakket hebt gekoppeld waar inkopen of verkopen worden vastgelegd (bijvoorbeeld scan- en herken-, facturatie-, webshop- of kassasoftware), moet je hierin ook het btw-tarief aanpassen. Doe dit vóórdat je het btw-tarief in je boekhouding aanpast, om te voorkomen dat je dubbel werk moet doen. Je boekhoudpakket zal namelijk de berekening van het gekoppelde pakket overnemen. Het is daarom belangrijk om je te verdiepen in hoe je in je verschillende softwarepakketten het juiste lage btw-tarief instelt. Raadpleeg desgewenst je leverancier.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 naar 9%. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? En wat moet je doen? Hieronder de meest gestelde vragen die we van ondernemers krijgen hierover en onze antwoorden daarop, zodat je er direct mee aan de slag kunt.

 

Boekhoudpakketten zijn soms gekoppeld zijn met systemen waarin de btw-berekening plaatsvindt. Alle systemen waar inkopen of verkopen worden vastgelegd, moeten vanaf 1 januari 2019 in staat zijn om met het gewijzigde laag btw-tarief te rekenen. Uiteindelijk komen de verkoop- en inkooptransacties (ofwel: omzet en kosten) uit gekoppelde pakketten terecht in de boekhouding. Het boekhoudpakket zal de berekening van gekoppeld pakket overnemen, daarom is het zaak je te verdiepen in hoe je het juiste lage btw-tarief instelt. Denk aan een scan- en herkenoplossing, of een document hub als Basecone voor inkoopfacturen. Aan de verkoopkant controleer je o.a. je facturatiepakket (bijv. WeFact), je webshopkoppeling of een kassa-app. Raadpleeg desgewenst je leverancier.

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog naar 9%.

Lever je producten en diensten waarvoor het lage btw-tarief geldt? Dan moet je vanaf 1 januari 2019 9% in plaats van 6% btw afdragen aan de Belastingdienst.

Het lage btw-tarief is het tarief waarmee producten en diensten zijn belast die voorzien in de zogenaamde ‘primaire levensbehoeften’. Iedereen die deze goederen en diensten afneemt, moet deze btw betalen. Tot 1 januari 2019 is dat 6%, vanaf 1 januari 2019 is dat 9%. Het enige verschil is dat zakelijke afnemers van deze producten en diensten deze btw in sommige gevallen weer kunnen terugvorderen en consumenten dit niet kunnen. Dit betekent dat consumenten 3% meer btw gaan betalen na de verhoging, waardoor producten en diensten duurder worden. Denk aan je boodschappen, je kapper, de fietsenmaker, de schoenmaker, de schoonmaker, hotels, campings, pretparken, het zwembad, concerten en je sportschool.

Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief als onderdeel van een algehele belastinghervorming. Deze hervorming heeft o.a. betrekking op de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de staat: de belasting op consumptie (BTW) en de belasting op inkomen. De verhoging van het lage btw-tarief is een van de maatregelen ter compensatie van de invoering van 2 belastingschijven in plaats van de huidige 4 voor de belasting op het inkomen. Met andere woorden: wat de staatskas misloopt als gevolg van de invoer van 2 schijven, wordt mede opgevangen door deze btw-verhoging. Naast bijvoorbeeld maatregelen als de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de versobering van toeslagen die mensen met lagere inkomens ontvangen. Met deze hervormingen kan arbeid goedkoper en ons belastingstelsel versimpeld worden.

Ja, het is verstandig om je nu al voor te bereiden op de verhoging. Zeker als je klanten consumenten zijn, heeft deze btw-verhoging impact. In tegenstelling tot zakelijke klanten, kunnen consumenten de btw immers niet terugvorderen. Met andere woorden: je klanten gaan vanaf 1 januari 2019 meer voor je producten of diensten betalen, tenzij je besluit deze btw-verhoging niet via je verkoopprijs door te rekenen aan je klant. Maar ongeacht je type klanten, het is voor iedere ondernemer die producten en diensten met het lage btw-tarief verkoopt belangrijk om het btw-percentage vóór 1 januari 2019 te hebben aangepast.

Belangrijk is om tijdig je klanten erop te wijzen dat deze verhoging per 1 januari gaat gelden en om tijdig in al je documenten het lage btw-tarief te veranderen in 9%. Dit betekent dat je in alle documenten voor 1 januari 2019 je verkoopprijzen met het lage btw-tarief moet hebben aangepast. Denk aan je offertes, facturen, website, flyers of brochures, je algemene voorwaarden, lopende contracten en bijvoorbeeld klantmailings. Verder is het zaak tijdig het lage btw-percentage in alle systemen en softwarepakketten waarmee je werkt aan te passen, zodat je vanaf 1 januari 2019 9% btw gaat rekenen i.p.v. 6% btw. Denk aan het kassasysteem waarmee je werkt, je boekhoudprogramma en/of het factureerprogramma. Om met je klanten hierover te communiceren kun je bijvoorbeeld een klantbrief versturen en een aankondiging plaatsen op je website en in je nieuwsbrief.

Het lage btw-tarief geldt voor producten en diensten die ons voorzien in de zogenaamde ‘primaire levensbehoeften’. Denk daarbij aan boodschappen, medicijnen en water. Het hoge btw-tarief van 21% is het tarief voor de zogenaamde ‘luxe’ producten en diensten. Hieronder op hoofdlijnen de producten en diensten die belast moeten worden met 6%:
Producten:

 • voedingsmiddelen
 • water
 • agrarische goederen
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
 • boeken en periodieken

Diensten:

 • fietsen repareren
 • schoeisel en lederwaren repareren
 • kleding en huishoudlinnen repareren
 • diensten van kappers
 • werkzaamheden aan woningen, zoals schoonmaak (alle woningen) als ook het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen (woningen ouder dan 2 jaar)
 • kampeergelegenheid bieden
 • logies
 • cultuur en recreatie
 • uitvoerende kunstenaars
 • sport waaronder zwembaden en sauna’s
 • personenvervoer

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de goederen en diensten waarvoor het lage btw-tarief geldt.

Bij het beoordelen welk btw-tarief van toepassing is, moet je onderscheid worden maken tussen ondernemers die het kasstelsel toepassen en ondernemers die het factuurstelsel toepassen.
Kasstelsel
Ondernemers die het kasstelsel mogen toepassen hebben het relatief eenvoudig. Als de betaling in 2018 wordt ontvangen, dan is het 6%-tarief van toepassing. Wordt de betaling in 2019 ontvangen, dan is 9% btw verschuldigd. Het maakt daarbij in principe niet uit of de afnemers ondernemers zijn of particulieren.
Factuurstelsel
Ondernemers die het factuurstelsel toepassen, moeten onderscheid maken tussen prestaties aan ondernemers en particulieren.
Prestaties aan ondernemers
Bij leveringen en diensten aan andere ondernemers wordt de btw verschuldigd op het moment waarop een factuur wordt uitgereikt, of, als de factuur niet of niet tijdig wordt uitgereikt, op het moment waarop de factuur had moeten worden uitgereikt. Een factuur moet worden uitgereikt uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht. Met andere woorden, als een levering of dienst wordt verricht in november 2018, moet uiterlijk op 15 december 2018 een factuur worden uitgereikt en is 6% btw verschuldigd. Wordt de prestatie verricht in december 2018 en reik je de factuur uit op 2 januari 2019 (dus tijdig) dan is 9% btw verschuldigd! Probeer daarom nog in december te factureren als je bijvoorbeeld prestaties verricht aan ondernemers die de btw niet of niet geheel kunnen aftrekken.
Moet onverhoopt een creditfactuur worden uitgereikt, dan is daarop het zelfde btw-tarief van toepassing als op de oorspronkelijke factuur. Met andere woorden, is in december 2018 een factuur uitgereikt met 6% btw en wordt deze factuur in januari 2019 (deels) gecrediteerd dan moet op de creditfactuur ook 6% worden vermeld.
Bij vooruitbetalingen wordt het btw-tarief altijd bepaald op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Betaalt een afnemer in december 2018 vooruit voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden die in 2019 plaats vinden, dan is 6% btw verschuldigd. Let op! Je moet bij vooruitbetalingen door ondernemers ook een factuur uitreiken.
Prestaties aan particulieren
Bij prestaties aan particulieren is het moment waarop de levering of dienst wordt verricht bepalend voor het antwoord op de vraag welk btw-tarief van toepassing is. Bij prestaties aan particulieren is het namelijk niet verplicht een factuur uit te reiken en is het moment waarop een dergelijke factuur wordt uitgereikt niet relevant voor het btw-tarief . Wordt een prestatie in 2018 verricht, maar wordt de factuur pas in 2019 verstuurd is dus toch het 6% btw-tarief van toepassing. Maar ook hier geldt dat bij vooruitbetalingen het btw-tarief wordt bepaald op het moment waarop de betaling wordt ontvangen! Dus particulieren die in 2018 vooruitbetalen voor prestaties die in 2019 plaats vinden – bijvoorbeeld de huur van een seizoenplaats op een camping – krijgen 6% btw in rekening gebracht.
Bron: https://www.mth.nl

In sommige gevallen kun je je klanten een voordeel gunnen. Bijvoorbeeld door ze in 2018 vooruit te laten betalen voor iets wat bijvoorbeeld in 2019 pas geleverd wordt. Denk aan tickets voor concerten. Maar ook aan langlopende contracten die klanten bij je hebben, zoals een sportabonnement. Je zou je klanten daarmee een voordeel kunnen bieden, met name consumenten door ze voor iets dat in 2019 geleverd wordt, nog dit jaar te laten betalen. Stel je levert schoonmaakdiensten of een sportschoolabonnement, dan kun je je klant vragen in 2018 voor een jaar vooruit te betalen. Je klant bespaart dan 3% op de btw. Je kunt er als ondernemer ook voor kiezen om de btw-verhoging niet aan je klant door te berekenen. Je kiest er dan voor om de btw-verhoging ten koste te laten gaan van je eigen brutomarge. Zo biedt je je klanten ook na 1 januari 2019 een voordeel van 3% en levert je dat direct misschien een interessant concurrentievoordeel op.

Als je in 2018 iets verkoopt waarvoor het lage btw-tarief gerekend moet worden en je klant betaalt in 2018? Dan betaalt je klant 6% btw ongeacht wanneer er geleverd wordt.

Als je werkt met een accountant of boekhouder en je doet je boekhouding in een online boekhoudpakket, dan is het goed mogelijk dat je accountant het btw-tarief voor je aanpast. Accountants die werken in Twinfield, kunnen dit btw-percentage eenvoudig voor al hun klanten in een keer van 6% naar 9% verhogen. Dit regelen zij centraal in ‘hun accountantsomgeving’. Grote kans dat je accountant dit dan voor je regelt. Werk jij of je accountant echter in een ander boekhoudprogramma, dan kan je accountant dit niet centraal voor al zijn klanten in een keer regelen. Het is dan goed mogelijk dat zijn klanten dit zelf doen. Overleg tijdig met je accountant of boekhouder wie wat doet.

De Btw-instellingen in Twinfield wijzig je via de functie ‘BTW’. Standaard staan hier 6 btw-codes ingesteld. Klik een btw-code aan om deze btw-code te openen en je ziet welke tarieven voor de code gelden. Wil je deze tarieven wijzigen, dan klik je op een van de tarieven en wijzig je de gewenste instellingen. Bekijk onze video waarin dit wordt uitgelegd.

Het grote voordeel van de btw-verhoging van 6% naar 9% is voornamelijk voor de staat omdat hiermee de staatskas gevuld wordt.

Het nadeel van de btw-verhoging is dat we als consument meer gaan betalen. Dat producten en diensten die ons in onze primaire levensbehoeften moeten voorzien duurder worden.

Als hoofdregel geldt dat alles wat ons in onze primaire levensbehoeften moet voorzien, belast wordt met het lage btw-tarief. Tot januari 2019 is dat 6% btw, na 1 januari 2019 is dat 9% btw. Dit is echter niet altijd zo logisch te herkennen. Zo wordt water in vloeibare vorm belast met het lage btw-tarief, maar waterklontjes met het hoge tarief (21%). Konijnenvoer is belast met het lage tarief maar hondenvoer met het hoge 21%. Stro is laag, zaagsel hoog. Vervoer van een volle krat met groenten is laag belast, vervoer van een lege krat hoog, kunst is belast met het lage tarief maar kunst in opdracht met het hoge tarief. Check altijd de site van de Belastingdienst om precies te weten welk tarief van toepassing is.