Changelist v6.77

Changelist v6.77

v6.77.0 improvement Voor level 1 en 2 gebruikers is er een nieuwe rapport functie: Audit trail. Dit rapport toont de wijzigingen die zijn gedaan in de bankgegevens van leveranciers (crediteuren). https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/update-februari-2018-audit-trail-en-taxonomie
v6.77.0 improvement Er is een nieuw btw rapport beschikbaar voor level 1 en 2 gebruikers: ‘btw oninbare vorderingen’. Dit rapport toont vorderingen die volgens laatste wetgeving als oninbaar mogen worden gezien, zodat de gebruiker de btw kan terug vragen bij de belastingdienst. Kijk voor een uitgebreide omschrijving hoe het rapport werkt op ons productblog. https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/twinfield-biedt-rapport-btw-oninbare-vorderingen
v6.77.0 improvement Een verkoopfactuur zal niet in UBL formaat worden gegenereerd, voor facturen in een vreemde valuta waar zowel het basisvaluta als vreemde valuta bedrag vermeld wordt.
v6.77.0 improvement Er zal geen UBL aangemaakt worden van een verkoopdocument dat wordt aangemaakt in een vreemde valuta.
v6.77.0 improvement Als een Verkoopfactuur wordt aangemaakt in een andere valuta dan de basisvaluta van het bedrijf, wordt in het btw-blok een aantal velden in beide valuta weergegeven. https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/update-februari-2018-audit-trail-en-taxonomie
v6.77.0 improvement De optie “Factuur opslaan als” werd niet altijd goed aan de gebruiker gepresenteerd, in gevallen dat dit het enige was dat de gebruiker wilde aanpassen aan de Verkoopfactuur.
v6.77.0 improvement Er wordt nu een controlegetal getoond op de betaaladvieslijst, sommige banken kunnen hierom vragen als extra verificatie om zeker te zijn dat het bestand niet handmatig aangepast is. https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/update-februari-2018-audit-trail-en-taxonomie
v6.77.0 improvement Digitale geautomatiseerde jaarsuppletie https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/digitale-jaarsuppletie-vanuit-twinfield