Fidor actuele stuurinformatie door perfecte productiestraat

Fidor actuele stuurinformatie door perfecte productiestraat

Vergaande automatisering door koppelen van cloudoplossingen

Een kijkje in de keuken bij Fidor Accountants en Belastingadviseurs
Efficiënt werken: het draait tegenwoordig niet meer om welk softwarepakket je gebruikt, maar welke pakketten je met elkaar kunt koppelen om processen efficiënt in te richten. Eerder schreven we al over de integratie van de softwarepakketten Newbase en Diamond FMS in combinatie met Twinfield, nu laat Fidor Accountants en Belastingadviseurs zien hoe zij hun ‘productiestraat’ hebben ingericht.

Actuele stuurinformatie

Fidor Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd in Ridderkerk en Middelharnis, is actief bezig met automatisering van processen. Gerben Buth, accountant bij Fidor: ‘Bij ondernemerschap draait het om het realiseren van persoonlijke doelen, zowel op lange als korte termijn. Hierbij is het noodzakelijk om te beschikken over de juiste en actuele stuurinformatie. Als ondernemer wil je er natuurlijk niet pas maanden na het afgesloten boekjaar achter komen dat het roer om moet terwijl het schip al stuurloos ronddobbert. Daarom hebben wij onze productiestraat er zo op ingericht dat de ondernemer altijd kan beschikken over up-to-date stuurinformatie.’

Fidor is hiervoor onder andere de samenwerking aangegaan met Twinfield. ’Met de moderne technologie van Twinfield hebben ondernemers 7 dagen per week, 24 uur per dag, op elke gewenste locatie, direct en veilig toegang tot hun administratie’, aldus Buth. ‘We zijn dan ook trots op onze samenwerking met Twinfield, de software is een belangrijk onderdeel van onze processen.’

‘Wij hebben onze productiestraat er zo op ingericht dat de ondernemer altijd kan beschikken over up-to-date stuurinformatie’

Relatie met de klant

Naast Twinfield heeft Fidor ook voor de salarisadministratie een cloudoplossing. ‘Het correct en tijdig verwerken van salarissen wordt steeds meer als een vanzelfsprekendheid gezien. Daarom zijn wij als Fidor ons er van bewust dat we ons op een ander vlak moeten onderscheiden’, gaat Buth verder.

‘Met de vernieuwende web-based applicatie van Loket.nl helpen wij ondernemers hun salaris- en personeelsadministratie juist, volledig en uiterst efficiënt te organiseren.’
Vanaf de oprichting van het kantoor is de relatie met de klant één van de belangrijkste uitgangspunten geweest.

“Het automatiseren van processen stelt ons in staat veel tijd te besteden aan de
relatie met de klant”
Gerben Buth
Accountant bij Fidor Accountants en Belastingadviseurs

 

 

‘Dit uitgangspunt in de praktijk brengen kan alleen als onze interne processen zo efficiënt mogelijk verlopen door deze te standaardiseren. Deze standaardisatie heeft onlangs geleid tot het in ontvangst nemen van het XBRL-predicaat van Twinfield, waarmee we een belangrijke stap hebben gezet in de richting van vergaande automatisering’, aldus Buth. Met Twinfield en Loket zijn de belangrijkste processen binnen de productiestraat van Fidor verregaand geautomatiseerd.

Ook zijn met Loket.nl de papieren loonstroken verleden tijd. Via ESS (Emloyee Self Service) kunnen werknemers via een app op hun hun mobiele telefoon of tablet zelf online hun loonstroken, jaaropgaven en personeelsdossier raadplegen. Gecombineerd met de verlofmodule heeft de medewerker op ieder moment toegang tot z’n verlofkaart.

De combinatie van de cloudoplossingen van Fidor komt voornamelijk tot uitdrukking in het aanbieden van het online werkgevers- en werknemersdossier waarbij de ondernemer alle gegevens rondom het in dienst hebben en houden van personeel binnen handbereik heeft. Buth vertelt: ‘Daarnaast biedt de applicatie van Loket.nl een schat aan up-to-date stuurinformatie zoals salarisontwikkeling, leeftijdsopbouw werknemers, loonkosten per medewerker, ziektehistorie, verlof- en opleidingenadministratie.

‘Standaardisering is voor ons heel erg belangrijk: we hebben dan tijd om onze klanten gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en hem zo te helpen zijn doelen te behalen. Het automatiseren van onze processen is hiervan de basis’, stelt Buth.