Juni 2018

Juni 2018

 • Verbeteringen aan de module Verkoopfacturatie:
  • De performance van het aanmaken en verzenden van de verkoopfacturen is verbeterd.
  • De meldingen bovenin de taakbalk die onterecht vermelden dat een verkoopfactuur niet verstuurd zou zijn, zijn opgeschoond.
  • Het printen en/of downloaden van een verkoopfactuur leidt niet meer tot een foutmelding in Google Chrome of Microsoft Edge.
 • Verbetering aan de module Vaste Activa:
  • Voor verkoop aan een andere Twinfield administratie wordt nu de laatste datum van de periode aangehouden. Dit om te borgen dat de berekeningen in de verzendende en ontvangende administratie gelijk zijn.
 • Overige verbeteringen die zijn doorgevoerd:
  • Het nationaal bank-ID nummer in de betaal & incasso webservices wordt nu correct getoond.
  • Het komt niet meer voor dat de lengte van de valutanaam problemen veroorzaakte bij het uitvoeren van een herwaardering.
  • Als een jaareinde proces door tijdelijke omgevingsomstandigheden is afgebroken, dan kan de gebruiker deze nu zelf herstarten (na wachttijd van max. 5 minuten)
  • Het rapport Projectoverzicht toont nu ook resultaten als in de criteria alleen een periode wordt gebruikt.