Automatiseer je backoffice met Alure

Met Alure practice management automatiseer je de backoffice van je accountantskantoor, administratie- of fiscaal advieskantoor. CRM, tijdregistratie, facturering, documentmanagement, planning, boekhouding… alles is perfect afgestemd op financiële toepassingen. Lees hieronder wat onze klanten vinden van Alure.

Klanten delen hun ervaringen met Alure practice management

Omnyacc accountants en belastingadviseurs

Driebergen accountants

Biemans Accountants

Biemans Accountants: Met Alure klaar voor de toekomst!

Biemans accountantsBij kantoor Biemans hing vijf jaar geleden de automatisering met houtje-touwtje oplossingen aan elkaar. Vandaag is alles gestroomlijnd. Vennoot Oscar Hofs: ‘We maakten gebruik van allerlei losse pakketten, die niet met elkaar communiceerden. Dat hield in dat we klantgegevens meerdere malen moesten invoeren. Niet efficiënt dus, en het vergroot de kans op fouten. Daarnaast hadden we geen goed systeem voor cliënt- en urenregistratie. Kortom: We waren niet klaar voor de toekomst.’

Betere klantinformatie met Alure

Hofs: ‘We hebben Full Finance gevraagd onze automatisering te analyseren. Onze vraag was: ‘Wat moeten we doen om klaar te zijn voor de toekomst’. Daarbij wilden we graag betere klantinformatie en urenregistratie.’ Ons was toen direct duidelijk dat Alure het meest professionele pakket was. Het kon al onze eisen en wensen aan. Alure was de enige die bijvoorbeeld het elektronisch autoriseren goed geregeld had. En kon koppelen met Caseware en Primaccount.’

Prettige samenwerking met Alure

Biemans gebruikt nu al weer ruim vijf jaar Alure. Hofs: ‘Alure voldoet absoluut aan onze verwachtingen. De primaire processen zijn prima voor elkaar en ze spelen goed in op nieuwe ontwikkeling. Alle aanpassingen hebben gebracht wat wij nodig hadden en vaak nog meer. En zo niet, dan staan ze open voor onze vragen en zoeken ze naar een oplossing. Het is een hele prettige samenwerking.’

Retera De Natris Accountants

Alure: de goede standaardinrichting

Kwaliteit, daar draait het om bij Retera De Natris Accountants. Het kantoor wil voldoen aan alle wettelijke AFM-verplichtingen. ‘Daarbij hoort ook de beste software oplossing voor een goede klantenregistratie en een goede urenregistratie. Alure dus’, concludeert vennoot Mark De Natris.

Omzet laten liggen

‘We werkten met verouderde software en complexe spreadsheets. Die moesten we in Word verwerken om facturen te kunnen versturen. Hier ging ontzettend veel tijd in zitten en ik heb sterk de indruk dat we door deze werkwijze omzet hebben laten liggen!’ Maar met oog op het binnenhalen van de AFM vergunning moest dit echt anders.

Keuze voor Alure was eenvoudig

De goede standaardinrichting van Alure en de te verwachten tijdsbesparing maakten de keuze voor Alure eenvoudig. In de praktijk blijkt dat we nu zelfs tijd overhouden en we dus nog meer klanten kunnen bedienen zonder personele uitbreiding’, licht De Natris toe.

Automatisering op orde

Volgens De Natris hebben de goede voorbereiding, de standaard content en de deskundigheid van de consultant de implementatie zo succesvol gemaakt. ‘We kregen hele goede tips bij het inrichten van het systeem, zodat dat goed aansloot bij onze werkwijze. Wij hebben onze automatiseringszaken nu gelukkig goed op orde mede dankzij Alure. Van het SRA kregen we al een tien met een griffel tijdens de audit. Een bezoek van de AFM zie ik vol vertrouwen tegemoet.’

JAN© Accountants & Belastingadviseurs

Alure CRM is hét hart van onze organisatie!

Een kleine tien jaar geleden had JAN© Accountants & Belastingadviseurs nog nooit van Alure gehoord. Nu kan het niet meer zonder. Het accountancybedrijf werkte naar alle tevredenheid met Exact. Totdat Exact aangaf zich niet meer zozeer op accountantskantoren in Nederland te gaan richten. ‘We voelden ons gedwongen om naar een andere oplossing te zoeken. Wij willen ons werk goed doen en willen daarvoor de beste middelen die ons daarbij kunnen ondersteunen’, licht Nico Perdaan van JAN© Accountants toe.

Alure als totaaloplossing


Voor Perdaan was het meteen duidelijk dat een nieuw pakket een totaaloplossing moest bieden. ‘Wij wilden een geïntegreerde oplossing voor CRM, eigen administratie, urenverantwoording, aansturen van bedrijfsspecifieke processen en goede koppelingen met specifieke toepassingen zoals accountancy en fiscale software.’ Verschillende pakketleveranciers mogen hun producten demonstreren. Perdaan: ‘Alure komt duidelijk als beste uit de bus. Ze bieden een goede oplossing, richten zich op middelgrote accountantskantoren en ze zijn niet voor niets marktleider.’

Bijna té veel mogelijkheden!

JAN© start met Alure CRM, Alure Financieel, Alure Planning & Control en Alure Urenregistratie & Declaratie. De mogelijkheden die Alure biedt, laten Perdaan watertanden. Perdaan: ‘We dachten van te voren goed in kaart te hebben gebracht wat onze wensen zijn. Maar toen we zagen wat er allemaal mogelijk was, breidden die wensen zich snel uit.’
Lachend vertelt Perdaan dat JAN© zichzelf wel beperkingen moet opleggen. ‘Als ik wil, kan ik de hele dag bezig zijn met allerlei informatie naar boven te halen. Je kunt de omzet in veel deelgebieden differentiëren. Maar ik moet me zien te beperken tot de informatie die we nodig hebben om JAN© te sturen.’

Goede inrichting is van groot belang

De afgelopen jaren is JAN© Accountants hard gegroeid. ‘Strak organiseren is daarom heel belangrijk. Daarvoor hebben we de informatie nodig die Alure ons levert’, stelt Perdaan. ‘We zetten de factor mens in, waar de mens toegevoegde waarde biedt. De rest laten we over aan Alure. Alure regelt de werkprocessen. Als het werkproces goed is ingesteld, doet het systeem wat het moet doen en beschikken wij over de informatie die we nodig hebben. Daarbij is het wel belangrijk dat onze medewerkers hun werkzaamheden goed in Alure bijhouden.’

Enthousiasme over integratie telefonie

Inmiddels is het accountantskantoor actief met Alure Document Management, Alure Portal en integratie van telefonie. Vol trots demonstreert Perdaan het geïntegreerde telefoonsysteem. In één oogopslag is duidelijk welke medewerkers wel en niet bereikbaar zijn. Als er een klant belt, verschijnt er op het beeldscherm informatie over wie de beller is en welke relatiemanager erbij hoort. ‘Zo kunnen we onze klanten een nog betere service leveren.’

Civra Bedrijfsbureau

Civra: Onze groei is nooit een probleem geweest voor Alure!

De vier vennoten van Civra Bedrijfsbureau in Borne hebben allen als accountant alleen nog maar met Alure gewerkt. Harry Brunninkhuis, een van de vennoten: ‘Ik wil ook geen ander pakket. Alure biedt ons alles, zelfs meer dan, wat we nodig hebben. Het is een ideaal pakket, ook als je net als wij in korte tijd snel groeit.’