Aanmelden KKA

Klantgegevens

 

Hiermee geeft ondergetekende KKA opdracht tot het ter beschikking stellen van de webdienst en de applicatie overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Ondergetekende maakt gebruik van de database-omgeving van: KKA door middel van het online boekhoud programma Twinfield.














Abonnement

Selecteer het gewenste abonnement:


  • Alle bedragen zijn per abonnement en exclusief omzetbelasting.








Bank

Ondergetekende verleent hiermee KKA het recht om de maandelijkse lasten voor de gebruikers van de voor hem/haar gecreëerde administratie tot wederopzegging eenmaal per maand te factureren.Wij archiveren de klantgegevens in onze klanten database.




Duur en Voorwaarden