Twinfield Franchiseregeling

De klant

 

 

Twinfield biedt franchise organisaties de Twinfield Franchiseregeling aan. Sluit deze regeling af door dit online formulier in te vullen en te verzenden. Voordat u op verzenden klikt dient u de voorwaarden en tarieven gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Abonnement

Maximaal 16 karakters

Voorwaarden:
- De omgeving zal worden opgeleverd met een ‘volledige gebruiker’.
- Ingangsdatum van de overeenkomst is de datum van ondertekening, danwel zoveel eerder als de desbetreffende gebruiker(s) en/of administratie(s) is/zijn aangemaakt;
- Alle bedragen zijn per administratie met een minimum van 10 administraties en exclusief omzetbelasting;
- De duur van deze overeenkomst is minimaal 1 jaar;
- Bij deze overeenkomst is de geldende Franchiseregeling van kracht.

BetalingsgegevensOndergetekende verleent hiermee Twinfield het recht om de maandelijkse lasten voor de gebruikers van de voor hem/haar gecreëerde administratie tot wederopzegging eenmaal per maand te incasseren door middel van automatische incasso. De automatische incasso zal altijd in de eerste helft van de maand van de onderstaande bankrekening worden afgeschreven.

Duur en voorwaarden

 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar,  en kan na deze periode door de klant te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Twinfield is verplicht de dienst ten minste gedurende de looptijd te ondersteunen en kan daarna de dienst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Beide partijen dienen de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Wij archiveren de klantgegevens in onze klanten database.

Algemene Voorwaarden