Module CRM

JE RELATIES MET ÉÉN KLIK IN BEELD

Ken je cliënt en je kent zijn behoeften. Daarom is CRM het hart van Alure. Leg hierin de NAW-gegevens en bijvoorbeeld rechtsvorm en branche van je relaties vast. Zelfs de voortgang van besprekingen en zaken als bijvoorbeeld (openstaande) facturen krijg je met één klik in beeld.

Deze module biedt onder andere:

 • een basis voor vlekkeloze facturatie en documentatie
 • 360 graden klantbeeld over alle modules
 • relaties één keer invoeren voor gebruik in alle modules
 • Segmenteren van klanten voor marketingacties
 • gebruikers rechten geven
 • dashboard voor elke medewerker met taken, uren en verlof

Module Urenregistratie & Declaratie

FEILLOOS UREN REGISTREREN EN FLEXIBEL FACTUREREN

Alure Urenregistratie & Declaratie bestaat uit de onderdelen urenregistratie, declaratie en facturatie – en biedt opties voor het maken van voorschotten, begrotingen en planningen. De module bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om uren te registreren en cliëntgericht te declareren en te factureren.

Deze module biedt onder andere:

 • eenvoudige of gespecificeerde facturen opstellen
 • verschillende facturatiestromen (voorschotten, meerwerk)
 • digitaal factureren
 • verdichten van de factuur
 • factuurprofiel instellen per klant
 • het automatiseren van een audittrail (van weekstaat tot factuur)

Module Werkstromen

Alure rapportage dashboard

VERHOOG JE EFFICIËNTIE EN KWALITEIT

Met deze module bestuur je overzichtelijk alle werkstromen en kantoorprocessen binnen je bedrijf. Iedere werkstroom wordt vastgelegd in een template met alle opeenvolgende taken. Zo krijgt je kwaliteitsbeheersing structuur, krijg je maximaal inzicht en bouw je voor al je werkzaamheden een gedegen en controleerbare historie op.
 Deze module biedt onder andere:

 • tijdsbesparing door vastleggen van organisatorische processen
 • ondersteuning bij het uitvoeren van processen
 • automatische taakverdeling aan medewerkers en afdelingen
 • zelf opzetten van nieuwe werkstromen
 • templates voor veel voorkomende werkstromen
 • rapportages voor inzicht in de status van processen

Module Document Management

Alure software digitaal dossier

EENVOUDIG GRIP OP JE DOCUMENTSTROMEN

Het automatiseren, structureren en archiveren van je documentstromen en dossiers is cruciaal voor je bedrijfsvoering. Het waarborgt de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie. Met deze module kun je je communicatie in je eigen dossierstructuur vastleggen en beschikbaar stellen.

Deze module biedt onder andere:

 • correspondentie in eigen huisstijl opmaken
 • post en documenten automatisch archiveren
 • email rechtstreeks archiveren vanuit Outlook
 • de juiste correspondentie bij iedere klant vinden
 • archiveren van uitgaande facturen
 • documenten zoeken op basis van autorisatie

Module Planning & Control

Aluresoftware Planning & control

VERBETER DE PERFORMANCE VAN JE KANTOOR

Door mensen en middelen efficiënter in te zetten en werkzaamheden scherper te volgen. Krijg in één oogopslag actueel inzicht in de voortgang van een werkdossier – en in het budget en de norm-uren, taken, deadlines en voorschotten. In combinatie met CaseWare kun je bovendien de voortgang van werkprogramma’s over meerdere cliënten en opdrachten heen monitoren.

 Deze module biedt onder andere:

 • jaarlijks je dienstenpakket vaststellen
 • nieuwe (jaar)plannen opstellen
 • status en planning controleren
 • budgetbewaking via geavanceerde signalering
 • takenregistratie en voortgangsanalyse via je dashboard
 • workload managen en rapporteren

Module Templates

Aluresoftware Planning & control

DIRECT AAN DE SLAG DOOR HANDIGE TEMPLATES

Er is een template voor iedere module, waardoor je Alure bij aanvang al tot 80% kunt inrichten.

SRA~ALURE DASHBOARD
De SRA~Alure Template is een complete blauwdruk voor het inrichten en managen van alle processen binnen accountants- en fiscaal advieskantoren. Deze template is ontwikkeld in samenwerking met de SRA en bestaat uit vijf onderdelen: CRM, Uren & Declaratie, Dossier- en documentprofielen, Workflow en de koppeling met de belangrijkste vaktechnische applicaties, waaronder Caseware.

De voordelen

 • direct bruikbaar
 • tijdsbesparing
 • inrichtingskeuzes die voldoen aan alle standaarden
 • inrichting op basis van jarenlange ervaring
 • geschikt voor alle kantoren (ook niet-SRA kantoren)

Module Analytics

RAPPORTEN WEERGEVEN IN HELDERE GRAFIEKEN

De module Alure Analytics is een business intelligence dashboard: gestandaardiseerde rapporten worden in heldere grafieken en tabellen weergegeven. Het geeft onder andere inzicht in productie, marketing, p&o en finance. Deze module werkt snel en eenvoudig en laat beter verbanden en achtergronden zien dan Excel.

De voordelen

 • tijd besparen op analyseren van data
 • tijd besparen op het maken van standaard rapporten
 • consistentie en kwaliteit van managementinformatie waarborgen
 • zonder specialistische kennis maatwerk BI modellen realiseren
 • ook op mobiel beschikbaar

Module Vaste prijsafspraken

Alure software facturatie

DUIDELIJKE AFSPRAKEN MET JE KLANT

Geen onenigheid over meerwerk met je klant door het vooraf maken en vastleggen van vaste prijsafspraken. In deze module vind je alle afspraken op één plek bij elkaar en zie je precies hoe je ervoor staat: een enorme tijdswinst.

Voordelen

 • snel en makkelijk vastleggen van prijsafspraken
 • alle prijsafspraken in één overzicht.
 • fexibele facturatie
 • gemakkelijk afspraken monitoren
 • fiatteren van conceptfacturen
 • corrigeren van geschreven uren

Module Insights

Module Insights

PERIODIEKE MANAGEMENT OVERZICHTEN

Alure Insights is een rapportage module waarmee je real-time overzichten maakt. Je gebruikt het voor ad-hoc en periodieke management overzichten. Gegevens uit meerdere Alure modulen worden in één scherm gepresenteerd in één overzicht. Deze overzichten kun je bewaren inclusief de selecties en de opmaak van kolommen, rijen en te presenteren gegevens. Zijn er overzichten die je nu nog niet kunt rapporteren, dan zou Insights de uitkomst kunnen zijn.

Deze module biedt onder andere: 

 • Duidelijke overzichten die eenvoudig naar Excel te exporteren zijn
 • Informatie kan worden gegroepeerd op ‘Declareren bij’
 • CRM, Uren en Planning & Control informatie is beschikbaar voor de draaitabellen