Afletteren

Om dagelijks overzicht te hebben op openstaande posten, is het noodzakelijk om de administratie regelmatig bij te werken. Met de functie ‘Afletteren’ kan dat sneller en met meer voordelen. Bij het wekelijks afletteren van de boekingen zie je zo nauwkeurig mogelijk welke posten openstaan, welke herinneringen je moet uitsturen en welke posten als oninbaar kunnen worden aangemerkt zodat je de btw kunt terugvorderen. Met de functie ‘Afletteren’ doe je dat sneller, o.a. met automatische herkenning van mutaties en de bankboekingsinstructies.

Bankkoppeling

Bankkoppelingen Twinfield

Met een bankkoppeling tussen je administratie en je bank staan automatisch alle bankafschriften iedere dag in je administratie klaar. Het overtikken van af- en bijschrijvingen van de zakelijke bankrekening in het boekhoudprogramma is dan niet meer nodig. Zo bespaar je veel tijd bij het invoeren van cijfers en minimaliseer je de kans op fouten. Twinfield heeft momenteel vier bankkoppelingen: ABN Amro, Rabobank, ING en Knab. Zit jij of je klant bij een andere bank? Dan kun je de bankafschriftbestanden uit de online bankomgeving eenvoudig slepen naar de tegel ‘Bankafschriften slepen of neerzetten’ in Twinfield. Hoe je de koppelingen activeert, verschilt per bank.
Lees meer over de bankkoppeling

Belastingaangifte

Belastingaangifte in Twinfield

Vanuit Twinfield kun je makkelijk de belastingaangifte doen, het enige wat je hiervoor nodig hebt is een PKI-overheidcertificaat. Twinfield kent twee verschillende soorten aangiftes, de btw-aangifte (ook voor fiscale eenheden) en de aangifte ICP. Iedere administratie wordt opgeleverd met de btw-groepen die nodig zijn voor de elektronische aangifte in Nederland.

 • Met de uitgebreide rapportage mogelijkheid van Twinfield kun je makkelijk controleren of de mutaties op de juiste btw rubrieken zijn geboekt.
 • Voor diverse landen heeft Twinfield een speciale module voor de btw-aangifte.
 • Mogelijkheid om handmatig btw-groepen aan te maken voor betreffende landen.

Twinfield zorgt voor een ingerichte administratie waarin standaard btw-codes gekoppeld zijn aan grootboekrekeningen, waardoor de geboekte btw automatisch in het juiste ‘vak’ op de aangifte terechtkomt.

Betalen & incasseren

Betalen en incasseren functie Twinfield

In één keer alle betalingen of incasso’s klaarzetten: dat is in feite wat je doet met de functie ‘Betalen & incasseren’. Met deze functie hoef je niet langer een inkoopfactuur uit de map te halen om een betaling te kunnen doen.

Met minder kans op fouten voer je alle gegevens slechts één keer in. Dit bespaart je uiteraard veel tijd. Ook omdat je de kans op automatische herkenning van de betaaltransactie op het bankafschrift aanzienlijk vergroot als je de betaling vanuit Twinfield hebt verricht. Het keerpunt wanneer je ècht bent aangewezen op deze functie, ligt ongeveer bij tien facturen per week. Wil je na betaling nog iets wijzigen aan hoe de inkooptransactie in het grootboek verwerkt wordt? Geen probleem: stel daarvoor als supervisor het betaaltype ‘inclusief conceptboekingen’ in.

Budgetteren

Budgetteren functie Twinfield

Budgetten (prognoses) kunnen in Twinfield worden vastgelegd om werkelijke cijfers te vergelijken met verwachte cijfers. Gebruik een rapport om de beschikbare financiële ruimte te bepalen in een bepaalde periode. Twinfield budgetteren bied je ook de mogelijkheid om meerdere budgetten aan te maken, bijvoorbeeld een budget en bijgesteld budget. Zo kun je de realisatie vergelijken met het oorspronkelijke en het bijgestelde budget.

Conceptboekingen

Conceptboekingen in Twinfield

Een aantal functies is uitgebreid met de mogelijkheid om ‘Conceptboekingen mee te nemen’. Het activeren gebeurt  in Twinfield op administratieniveau. Na activatie hoeven boekingen niet langer definitief te zijn om toch vanuit Twinfield een betaling, incasso of een btw-aangifte te kunnen doen. Met het activeren van deze functie zet je automatisch een aantal velden op ‘niet aanpasbaar’ en kun je in de meeste andere velden achteraf nog altijd correcties doorvoeren. Zo houd je zelf de regie en bespaar je je klant veel tijd omdat hij niet langer dezelfde data in verschillende pakketten hoeft in te voeren.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer in Twinfield

Vanuit Twinfield kunnen debiteurenposities worden bewaakt. Als je met Twinfield Classic factureert aan debiteuren kun je ook direct herinneringen of aanmaningen versturen. Het kredietbeheer in Twinfield bestaat uit verschillende functionaliteiten. Deze kunnen afzonderlijk of gezamenlijk uitgevoerd worden.

 • Je kunt bellijsten maken om klanten met openstaande posten te benaderen. Aan de bellijst kun je opvolgacties koppelen, zoals bijvoorbeeld een creditnota opstellen of later terugbellen.
 • Je kunt de reden meegeven waarom een klant niet heeft betaald, bijvoorbeeld als de goederen niet geleverd zijn of aan de specificaties voldoen.
 • Met behulp van aanmaan scenario’s en verschillende lay-outs kun je elektronische aanmaningen versturen.

Facturatie

Moeiteloos factureren, ook periodiek

Door te factureren vanuit Twinfield, kun je tevens gebruikmaken van de functionaliteit herhalend factureren. Met deze functionaliteit zet je facturen automatisch klaar voor periodiek versturen. Dat kan per maand, kwartaal en per jaar. De functie bespaart onnodig veel handmatig werk en je hoeft niet langer bang te zijn dat je vergeet de facturen op vaste momenten te versturen. Verder kun je hiermee eenvoudig:

 • Automatisch alle facturen in 1x klaarzetten voor een volgende periode.
 • Bestaande facturen eenvoudig als ‘Herhalend‘ kenmerken.
 • Conceptfacturen aanpassen voor aanvullende diensten of het tarief wijzigen.
 • Op ieder moment de herhaling handmatig weer stopzetten.
 • Facturen zijn in meerdere talen aan te maken en te versturen.

Import & export

Import en export in Twinfield

Twinfield is een open systeem waardoor gegevens importeren vanuit andere software eenvoudig is. Stamgegevens die al in een ander pakket aanwezig zijn kunnen snel en eenvoudig geïmporteerd worden in Twinfield. Vanzelfsprekend controleert Twinfield wel of de aangeleverde gegevens aan dezelfde eisen voldoen als bij handmatige invoer.

Vanuit Twinfield kun je makkelijk zowel standaard als zelf samengestelde rapporten exporteren. Deze zijn geschikt voor Excel en kunnen hiermee verder worden bewerkt.

Inkoop

Inkoop in Twinfield

De inkoopfacturen kunnen zowel handmatig als automatisch ingevoerd worden in Twinfield. Twinfield koppelt met Basecone, hierdoor zijn zowel bonnetjes van kasuitgaven als inkoopfacturen digitaal naar de boekhouding in Twinfield te sturen. Inkoopfacturen hoeven dus niet meer handmatig ingevoerd te worden, het bespaart tijd en de kans op typefouten.

Jaarafsluiting

Jaarafsluiting in Twinfield

De jaarafsluiting in Twinfield is eerst in concept uit te voeren en, bijvoorbeeld na goedkeuring, definitief te maken. Als een jaar nog niet is afgesloten is het toch al mogelijk om in het volgend jaar te boeken. Voorwaarde is wel dat de perioden open staan. In Twinfield heb je de keuze uit een concept en een definitieve jaarafsluiting. Bij een concept jaarafsluiting kun je in het afgesloten boekjaar nog wijzigingen aanbrengen. Vanuit Twinfield kun je de jaarrekening op verschillende manieren makkelijk exporteren. In Twinfield kun je maximaal 2 boekjaren tegelijk open hebben.
Lees meer over de jaarafsluiting

Jaarsuppletie

Jaarsuppletie in Twinfield

Met de functie ‘Jaarsuppletie’ kun je rechtstreeks vanuit Twinfield de suppletieaangifte indienen. Twinfield maakt de suppletieaangiftes geautomatiseerd voor je aan, conform de eisen van de Belastingdienst. Om te bepalen of een jaarsuppletie moet worden aangemaakt, analyseert Twinfield voor dat jaar alle btw-transacties en checkt of deze niet in een voorgaande aangifte al zijn opgenomen. De functie ‘Jaarsuppletie’ voert deze analyse uit en plaatst transacties die nog niet eerder in een aangifte zijn opgenomen in de jaarsuppletie.

Kolommenbalans

Kolommenbalans-Twinfield

In de kolommenbalans komt alles van een administratie in één functioneel mooi overzicht samen. De kolommenbalans is voor veel accountants een vaste tegel (favorite) in Twinfield. Vanuit de kolommenbalans in Twinfield kun je bijvoorbeeld: inzoomen naar het grootboek; kolommenbalans-layout aanpassen; boekingen aanpassen; bedragen over perioden verdelen/overboeken; subadministraties uitklappen en doorklikken; kolommenbalansen van meerdere administraties naast elkaar zetten (consolidatie) en de kolommenbalans opvragen per regime.

Kostenanalyse (Twinfield Analysis)

Twinfield Analysis

Met de module Twinfield Analysis presenteer je eenvoudig en snel de financiële cijfers in mooie diagrammen en grafieken, waardoor jij en je klant nog beter inzicht krijgen in de financiële cijfers. Met deze veilige koppeling van Excel aan je Twinfield boekhouding, hoef je slechts één keer een rapportage of grafiek te ontwikkelen om hem daarna periodiek met één druk op de knop te verversen. Met cijfers rechtstreeks afkomstig uit Twinfield zodat je ‘the best of both worlds’ kunt combineren. Maak rapportages voor je klant of voor eigen gebruik volgens je specifieke eisen in het gewenste formaat. Alleen een beperkte kennis van Excel kan je tegenhouden!
Lees meer over Twinfield Analysis

Offertes

Offertes in Twinfield

Offertes kunnen worden aangemaakt in de facturatiemodule van Twinfield. De openstaande offertes blijven 30 dagen actief, waarna ze automatisch komen te vervallen. Als jouw klant akkoord geeft op de offerte, promoveer je deze met een druk op de knop tot factuur. Het overzicht over offertes, in de vorm van de bekende ‘bakjes’, geeft een goed inzicht in de pijplijn met werk en is onontbeerlijk wanneer meerdere collega’s offertes uitsturen!

Projecten & uren

Projecten en uren in Twinfield

In Twinfield kun je gemakkelijk je urenregistratie bijhouden zodat je altijd overzicht hebt op bestede uren per project of onderdeel. Het resultaat van de urenboekingen zal ook op het projectoverzicht binnen de boekhouding terug te vinden zijn. Daarnaast heb je inzicht in de productiviteit van elke medewerker, onderhandenwerk positie en budgetten. De uren vormen de basis voor facturatie op uurbasis.

Rapportages

Twinfield online boekhouden rapportages

Met de rapportage functie van Twinfield heb je snel een actueel en leesbaarheid rapport voorhanden. Je kunt gebruik maken van vele standaard rapportages zoals btw-aangifte status, crediteurenkaart, de grootboekkaart, winst en verlies en openstaande posten.

Met de functie rapportagestructuren kun je geheel naar eigen inzicht een rapportage inrichten. Je stelt de structuur van een rapport slechts één keer in, waarna je het rapport met één druk op de knop op elk gewenst moment in de betreffende administratie kunt genereren.

Rekening courant

Rekening courant in Twinfield

De intercompany functionaliteiten in Twinfield maken het mogelijk om vanuit de ene entiteit in de andere (gelieerde) entiteit te boeken. Als een onderneming uit meerdere entiteiten bestaat, kunnen onder andere onderlinge leveringen, gedeelde kosten, onderlinge vorderingen en schulden direct in rekeningen-courant van beide entiteiten worden geboekt. Hiermee kan tijd worden bespaard en sluiten de onderlinge rekeningen-courant altijd aan.

Vaste activa

Functies_vaste activa module

Actuele, verrijkte data opgeslagen in een slim, geavanceerd systeem, dat is de kern van de vaste activa module.

Dankzij deze module kun je per investering meer gegevens vastleggen dan cijfers alleen. Van een integrale koppeling met het inkoopboek tot de ondersteuning van VAMIL en WOZ-waardes van bedrijfspanden.

De vaste activa module helpt automatisch slimmer af te schrijven en genereert detailrapportages waarmee je inzicht krijgt in de actuele stand van activa en te verwachten afschrijvingsmutaties. Als je de module goed hebt ingericht, kun je met een druk op de knop je data inzien en hoef je niet meer uit te wijken naar andere bronnen. Meer informatie

Vreemde valuta

Vreemde valuta in Twinfield

De module Vreemde valuta van Twinfield geeft je de mogelijkheid om in verschillende valuta te administreren en rapporteren. Per administratie kun je instellen wat de basisvaluta is en in welke valuta je wilt rapporteren. Met behulp van de rapportagevaluta kun je met administraties in verschillende basisvaluta eenvoudig benchmarken tussen vergelijkbare activiteiten in verschillende landen.

 • Administreren en rapporteren in verschillende valuta.
 • Actuele koersen invoeren (handmatig en importeren).
 • Boekingen in verschillende valuta invoeren (handmatig en importeren).
 • Boekingssystematiek uiteenzetten.
 • In verschillende valuta’s rapporteren.