Starterskit Materiële Vaste Activa

Met de Starterskit Materiële Vaste Activa krijg je alle tools in handen om als bedrijf of accountancykantoor zelfstandig te werken met de nieuwe module Materiële Vaste Activa in Twinfield Boekhouden.

Deze starterskit bevat:

1 dagdeel Gebruikerstraining:
Na het volgen van de gebruikerstraining zijn de deelnemers helemaal op de hoogte van de mogelijkheden van de nieuwe module en kunnen de deelnemers zelfstandig de activa-administratie voeren in Twinfield Boekhouden.

1 dagdeel Beheerderstraining:
Na het volgen van de beheerderstraining zijn de deelnemers in staat de vaste activa module te onderhouden, deels op omgevingsniveau en deels op administratieniveau. Daarnaast kunnen zij de collega’s ondersteunen bij het opzetten van de vaste activa module incl. het toevoegen van een lopende activastaat (conversie).

Doelgroep: bedrijven en accountants- en administratiekantoren > 10 medewerkers, geen classic activa in gebruik (in veel gevallen ook geschikt voor kantoren die heel beperkt Classic Activa gebruiken)

 • Tijdsduur: 2 dagdelen
 • Prijs: EUR 1.495,00
 • Waar: op locatie bij klant
 • Bijzonderheden: deelnemers gebruiken hun eigen laptop, het kantoor zorgt voor een beamer of groot scherm.

Gebruikerstraining, 1 dagdeel, max. 10 deelnemers

Voorkennis:

Deelnemers zijn bekend met Twinfield boekhouden, activa ‘regels’ en boekingsgangen.

Doel:

Na het volgen van de gebruikerstraining zijn de deelnemers helemaal op de hoogte van de mogelijkheden van de nieuwe module en kunnen de deelnemers zelfstandig de activa-administratie voeren in Twinfield.

Onderwerpen:

 • Regimes,
 • methoden,
 • bronnen,
 • redenen,
 • typen,
 • locaties,
 • partners,
 • WOZ,
 • groepen,
 • investeringen verwerken,
 • (handmatig extra) afschrijven,
 • herwaarderen,
 • samenvoegen, splitsen, verkopen,
 • (handmatige) conversie, bulk acties, ‘stand-alone’ gebruik.

Beheerderstraining, 1 dagdeel, max. 3 deelnemers

Doel:

Na het volgen van de beheerderstraining zijn de deelnemers in staat de vaste activa module te onderhouden, deels op omgevingsniveau en deels op administratieniveau. Daarnaast kunnen zij de collega’s ondersteunen bij het opzetten van de vaste activa module incl. het toevoegen van een lopende activastaat (conversie).

Onderwerpen

 • Standaardisatie van methoden, bronnen, redenen en typen.
 • Bepalen regimes,
 • uitvoeren handmatige conversie,
 • import stamgegevens (voor conversie), import historische waarden (voor conversie), uitvoeren proefconversie.