Gebruikerstaken

Gebruikersgroepen kunnen vanuit de menuoptie ‘Gebruikerstaken’ aangemaakt, onderhouden en verwijderd worden.

Standaard taken
Een groot aantal taken zijn gedefinieerd als standaard taak. Het is mogelijk standaard taken aan gebruikersgroepen te koppelen. Standaard taken zijn qua naamgeving en functiesamenstelling niet muteerbaar.

Gebruikerstaken

Eigenschappen
In het tabblad “Eigenschappen” dienen voor een gebruikersgroep van belang zijnde gegevens zoals omschrijving, applicatie en categorie ingevoerd te worden. Het veld standaard taak is voor in de applicatie aanwezige standaardtaken gevuld en kan niet handmatig aangepast worden.

Groepen
In het tabblad “Groepen” staat gedefinieerd welke gebruikersgroepen gekoppeld zijn aan de geselecteerde taak. Gebruikerstaken kunnen hier aan additionele gebruikersgroepen gekoppeld toegevoegd of uit bestaande gebruikersgroepen verwijderd worden.

Functies
In het tabblad “Functies” worden de binnen de geselecteerde gebruikerstaak gedefinieerde functies gepresenteerd. Indien wenselijk kunnen hier, in de niet standaard taken, aanpassingen in aangebracht worden.

Opties
Presentatie van de softwarematige optie(s) waar de gebruikerstaak onderdeel van uit maakt. Dit is niet muteerbaar.