Schermindeling

Algemeen

De schermindeling in de volgende paragraaf wordt aan de hand van de menuoptie ‘Gebruikers’ toegelicht. Deze opties en mogelijkheden zijn eveneens beschikbaar binnen de overige menuopties.

Sortering

Het is mogelijk op de diverse in het scherm gepresenteerde kolommen oplopend te sorteren (A-Z). Dit door in de titel van de gewenste kolom met de linkermuisknop te klikken. Aflopend sorteren (Z-A) kan door nogmaals in de betreffende titel te klikken.

Schermindeling

Het driehoekje in de titel geeft aan dat er op basis van de betreffende kolom (oplopend of aflopend) gesorteerd is. Een driehoekje met de punt naar boven in geval van oplopend, een driehoekje met de punt naar beneden voor aflopend.

Volgorde kolommen

Het is mogelijk de volgorde van de kolommen aan te passen. Door op een te verplaatsen kolom in de titel met de linkermuisknop te klikken en ingedrukt te houden en vervolgens de muis naar links of rechts te bewegen, kun je de kolom verplaatsen. Laat de linkermuisknop los op de plek waar de kolom geplaatst mag worden.

Kolommen die gefixeerd zijn (zie voor details hieronder het onderdeel Fixeren), staan aan de linkerkant en kunnen niet verplaatst worden.

Vensters naast- of onder elkaar

Het is mogelijk de twee gedeelten (overzicht en details) van het scherm naast elkaar in plaats van onder elkaar te laten presenteren. Dit kan door met de linkermuisknop dubbel te klikken op de puntjes in het midden op de scheidslijn tussen beide delen van het scherm.

Vensters horizontaalSchermindeling

Overige mogelijkheden schermindeling

Door in de titelbalk op de rechtermuis te klikken wordt het hieronder getoonde venster getoond van waaruit een gewenste keuze gemaakt kan worden.

Schermindeling

Alles over het weergeven en bewerken van kolommen

Selecteren van kolommen:
Definiëren van kolommen die al-dan-niet getoond dienen te worden.

Schermindeling

Kolommen: Sorteer oplopend / Sorteer aflopend
Op basis van de geselecteerde kolom worden de gegevens op- danwel aflopend gesorteerd.

Kolommen: Sortering opheffen
Deze optie kan alleen gekozen worden indien er op het betreffende titelveld gesorteerd is.

Kolommen: Groepeer op deze kolom
Betreft een mogelijkheid om regels op basis van overeenkomstige inhoud van de gekozen kolom te groeperen. Bijvoorbeeld gegroepeerd weergeven van alle X-Portal gebruikers.

Kolommen: Groeperingspaneel zichtbaar
Het groeperingspaneel wordt zichtbaar. Titelvelden kunnen vanuit de titelbalk naar het groeperingspaneel (en terug) geplaatst worden.

Het is mogelijk te groeperen binnen een gedefinieerde groepering. Bijvoorbeeld op basis van functie binnen X-Portal.

Kolommen: Verwijder deze kolom
Middels deze optie worden kolommen verborgen / “onzichtbaar” gemaakt. Indien wenselijk kunnen deze kolommen uiteraard weer zichtbaar worden (zie hiervoor kolommen: selectie).

Kolommen: Best passend / Best passend (alle kolommen)
Bij de optie best passend wordt de breedte van de kolom aangepast op basis van de breedste cel. Indien voor best passend (alle kolommen) wordt gekozen, worden alle kolommen gecheckt en aangepast.

Kolommen: Fixeren
De kolom wordt naar links verplaatst, vastgezet (gefixeerd) en kan niet meer verplaatst worden. Het fixeren van een kolom kan middels de rechtermuisoptie ‘Loskoppelen’ ongedaan gemaakt worden.

Exporteren scherminformatie

Mogelijkheid om hetgeen getoond wordt in de bovenste helft van het scherm in PDF-, Excel- of HTML-formaat op te slaan. Hierin worden de kolommen / rijen die op het scherm zichtbaar zijn geëxporteerd. Het geëxporteerde bestand wordt na opslaan geopend.

Naar Excel
Exportmogelijkheid naar Excel (xls-formaat). Bovenste gedeelte van het scherm wordt, zonder dat dit direct als bestand opgeslagen wordt, in een werkblad in Excel overgenomen.

Print / Print preview
Via print wordt de selectie (bovenste gedeelte van het scherm) op papier afgedrukt. Print preview toont een afdrukvoorbeeld. Vanuit het afdrukvoorbeeld kan naar eigen inzicht onder meer afgedrukt, bewerkt en per e-mail verzonden worden.

Zoom
Geselecteerde regel wordt in een separaat tabblad geopend.

Extra opties

Indien binnen een veld op de rechtermuis gedrukt wordt verschijnen er extra opties.

Schermindeling