Server synchroniseren

Synchronisatie van gebruikers in ‘Autorisatie Alure10’ en ‘Microsoft SQL Server’. Initieel benodigd voor het creëren van een juiste rechtenstructuur in de database van Autorisatie.

Een andere manier is om deze actie rechtstreeks vanuit ‘Management Studio’ uit te voeren, dit omdat je bijvoorbeeld het wachtwoord voor de ‘Autorisatiemodule’ kwijt bent. Dan wordt deze door het uitvoeren van deze actie weer gereset naar admin.

Gebruik hiervoor onderstaand script.

USE Autor

EXEC dba.sp_sync_server
GO