Dossier

Hoe kan ik het dossier van een relatie afschermen voor andere gebruikers binnen Alure?

Dit kan via een publicatiegroep op het dossier, via het autoriseren van een apart relatietype of door het autoriseren van een documentprofiel.