Beschikbaar vanaf versie 10.17 build 20180930

Wanneer handig?

Alure Insights is een rapportage module waarmee je real-time overzichten maakt. Je gebruikt het voor ad-hoc en periodieke management overzichten. Gegevens uit meerdere Alure modulen worden in één scherm gepresenteerd in één overzicht. Overzichten die je hebt gemaakt, kan je bewaren inclusief de selecties en de opmaak van kolommen, rijen en te presenteren gegevens. Zijn er overzichten die je nu nog niet (eenvoudig) kunt rapporteren, dan zou Insights de uitkomst kunnen zijn.

Functionaliteit Alure Insights

Alure Insights overzichten worden in drie dimensies opgebouwd en getoond. De beschikbare velden in Alure Insights kan je via alle voorhanden dimensies real-time selecteren en filteren; per veld en ook met een combinatie van velden. De resultaten zie je direct veranderen op basis van jouw keuzen. Zoals je in Alure gewend bent kan je persoonlijke overzichten toevoegen, en ook voor alle medewerkers of voor een specifieke groep gebruikers overzichten maken en publiceren.

Aangezien via Alure Insights een omvangrijke opvraging kan worden gedaan, is een ‘Annuleren’ knop toegevoegd. In geval van een verkeerde selectie kan de opvraging direct worden afgebroken.
Bij Alure Insights wordt een aantal generieke overzichten meegeleverd. Overzichten die standaard uitgeleverd worden bij aanschaf van Alure Insights:

 • Onderhanden werk stand per klant en periode
 • Overzicht van omzet per dienst (deelopdracht) per jaar
 • Omzetontwikkeling per segment over de organisatieniveaus
 • Gefactureerd bedrag uitgesplitst per maand
 • Ouderdom onderhanden werk

Insights gegevens

Relatie

Relatie kaart gegevens
Organisatieniveaus
Status

Cliënt

Cliënt kaart gegevens
Debiteur
Administratie
Organisatieniveaus
Factuur instellingen
Opdracht instellingen
Status

Medewerkers

Medewerker gegevens
Organisatieniveaus
Tarief
Status

Opdrachten

Opdrachten
Deelopdrachten/ werksoortgroepen

Declaratie

Abonnementen
Voorschotten
Regie
Vaste Prijs Afspraken

Kenmerken

Alle kenmerken

Extra relatievelden

Alle kenmerken

Declaratie

Declaratie gegevens
Facturatie gegevens
Factuur datum/periode
Factuur status
Correcties

Mutatie

Soort mutatie
Periode mutatie
Status mutatie

Werk- & kostensoorten

Uursoorten
Kostensoorten
Werksoorten
Tarieven
Soort werkzaamheden
Relatie met hoofdgroep

Algemene informatie

 • Alure Insights is een module die data real-time presenteert op basis van de gegevens uit de Alure database.
 • Informatie kan worden gegroepeerd op ‘Declareren bij’-netwerk.
 • Relatie connecties zijn niet meegenomen bij Alure Insights, aangezien hiervoor de Alure lijstgenerator beschikbaar is.
 • CRM, Uren en Planning & Control informatie is beschikbaar voor de draaitabellen.
 • Alure Insights laat data zien waartoe jouw gebruiker account is geautoriseerd.
 • Overzichten kunnen worden geëxporteerd naar Excel.

Contact

Wil je meer weten? Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren. Of neem contact op via telefoonnummer 074 – 265 11 11.