Indien u beschikt over de koppeling tussen Alure en Exact online kunt door te klikken op onderstaande link het stappenplan inzien. Hierin wordt de werkwijze van deze koppeling stap voor stap beschreven, met de daarbij behorende schermafbeeldingen.

Stappenplan koppeling Alure – Exact online