Alure heeft een koppeling gelegd met Payt het grootste online debiteurenbeheer en incassoplatform van Nederland. Payt automatiseert uw facturatie, debiteurenbeheer én incassotraject.

Hoe werkt deze koppeling?
De koppeling vormt een optimale samenwerking tussen Alure, Twinfield en Payt. Uw facturen vanuit Alure worden automatisch verwerkt in Twinfield. Veel klanten waarderen de functionaliteit in Payt om direct vanaf het moment van verzending van de factuur online inzicht te hebben in de status van de factuur vanaf het moment van verzending tot aan het moment van betalen en mogelijk incassso. Via de Payt koppeling stuurt u vanuit Alure eenvoudig al uw PDF facturen rechtstreeks naar Payt. Payt stuurt vervolgens uw facturen naar uw klant.

Duidelijke Betaalafspraken
Via de koppeling tussen Payt en Twinfield wordt in Payt volledig automatisch de betaalinformatie van de facturen uit Twinfield gekoppeld aan de facturen vanuit Alure. U kunt nu duidelijke (online) betaalafspraken maken met u uw klant, deze volgen, geautomatiseerd herinneringen sturen en zelfs een online incasso traject starten. Zo bent u minder tijd kwijt aan uw debiteurenbeheer en betalen uw klanten sneller.

Heeft u interesse in de Payt Connector, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Meer weten over Payt kijk dan hier.