Heeft u de beschikking over de koppeling tussen Alure en Twinfield en loopt u tegen vragen aan, dan kunt u via onderstaande link de handleiding Koppeling Twinfield downloaden. Hierin wordt de koppeling uitvoerig beschreven, met tal van schermafbeeldingen als voorbeeld. Heeft u n.a.v. dit document nog vragen over bijvoorbeeld de inrichting van deze koppeling, dan kunt u altijd contact zoeken met uw consultant voor een eventuele instructie.

Handleiding koppeling Twinfield