Scherminstellingen

Bij het verwijderen van een regel, document enz. krijg ik niet meer de vraag of ik het zeker wil verwijderen. Hoe krijg ik deze vraag weer zichtbaar?

Mijn Alure > Instellingen > Persoonlijk > Scherminstellingen > Niet meer tonen > verwijder daar de betreffende regel met het rode kruis.