Foutmelding

Unable to load: Microsoft.VisualStudio….

Een enkele keer kun je, indien je nog Office 2010 (32 bit) gebruikt, de volgende foutmelding krijgen:

Unable to load: Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal ……

 Dit kan op de volgende wijze opgelost worden:

  1. Ga naar c:windowsMicrosoft.NETassemblyGAC_MSIL
  2. Selecteer de map ‘Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime:

Foutmelding

  • Maak een copy van deze map en hernoem deze naar: “Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal”

Foutmelding

  • Open deze map
  • Open de map die in deze map staat:
    • Hernoem in deze map het bestand ‘Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll’ naar ‘Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll’

Foutmelding

Wanneer hierna Outlook opnieuw gestart wordt kan de Add-in gestart worden.