Database script

Ik heb een script van jullie ontvangen, hoe voer ik die uit?

Soms is het nodig om een aanpassing te verrichten in de database, dat kan door het komen van een update, een verzoek tot wijziging van jouw zijde of voor het oplossen van een foutmelding/ probleem. Het kan dan zijn dat je hiervoor een script van ons hebt ontvangen.

Een script kan op twee manieren worden uitgevoerd. Belangrijk is wel dat een script alleen op de Alure Server zelf kan worden uitgevoerd.

Uitvoeren script via de applicatie

Als er op de Alure Server ook een client is geïnstalleerd dan kun je vanuit het programma zelf het script uitvoeren. Ga hiervoor naar Mijn Alure – Administratiebeheer – Database – Script

Achteraan de regel bij SQL- Bestand staan een 3-tal puntjes, klik hierop en zoek via de verkenner het script op. Kies daarna voor uitvoeren.

Database script

Uitvoeren van het script via Management Studio

Je kunt het script ook rechtstreeks op de database uitvoeren, start hiervoor Management Studio op.

Database script

Maak connectie met de server Alureserver

Database script

Kies vervolgens voor File – open File en het script word geladen.

Database script

Kies vervolgens voor Execute en het script word uitgevoerd.