Systeemspecificaties

1.1      Alure Database Server

Wij adviseren voor Alure een aparte server in te richten.

Hardware

  • Minimaal twee 3 GHz (of sneller) processoren (b.v. Quad-core Intel Xeon).
  • Minimaal 16 GB intern geheugen.
  • Minimaal 60 GB beschikbare schijfruimte na installatie van het operating system.

Operating system

Als besturingssysteem dient minimaal aanwezig te zijn: Microsoft Windows Server 2012.

Voor Alure10 onderdelen dient .NET framework 4.6.1 full geïnstalleerd te zijn.

Database

De Alure database is een Microsoft SQL database. Voor het ondersteunen van SQL versies volgt Innolan het ondersteuningsbeleid van Microsoft. Alure ondersteunt SQL Sever 2014 en hoger.

Toelichting

De omvang van de Alure database groeit gedurende het gebruik. Zowel de voor de Alure database benodigde schijfcapaciteit als intern geheugen dient voortdurend gecontroleerd te worden. Indien nodig dien je tijdig je hardware hierop aan te passen.

De performance van Alure wordt mede beïnvloed door het aantal gebruikers en andere applicaties die van dezelfde server gebruik maken.

1.2      Werkplekken

Ook gebruikers met een werkplek waarop de database en de Alure-software geïnstalleerd zijn, dienen aan deze richtlijnen te conformeren.
Hardware

  • Gangbare processor (i3 of hoger).
  • 8 GB intern geheugen.
  • De beeldscherm­en dien over een beeldschermresolutie te beschikken van 1368 x 768.

Geadviseerd wordt de aanbevolen actuele systeemeisen te hanteren welke Microsoft stelt aan het gebruikte besturingssysteem.

Operating system

De werkplekken dienen te beschikken over minimaal Windows8 of hoger.

Office Versie

Wij ondersteunen office 2013 of hoger. (Wil je gaan werken met office 2016 dan adviseren wij je eerst contact met ons op te nemen inzake het converteren van de sjablonen).

Third party tooling

Alure koppelt met veel externe applicaties. Indien voor de externe applicaties andere, zwaardere systeemeisen gelden, krijgen deze natuurlijk voorrang.

1.3      Citrix/Terminal server

Hardware

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gebruikers wat op de machine gaat werken. Praktijkervaring leert wel dat er ruim voldoende geheugen, per gebruiker 2 GB en SSD-schijven voor het OS aanwezig dienen te zijn.

Software

Voor Alure10 onderdelen dient .NET framework 4.6.1 full geïnstalleerd te zijn.

Security

Een applicatiebeheerder moet schrijfrechten hebben op de hele registry. Een standaardgebruiker alleen op de HKEY_LOCAL_USER. Mochten er in Alure functies beschikbaar gesteld zijn die meer rechten vereisen voor een standaardgebruiker, dan moeten ook de rechten op de registry worden bijgesteld.

Vanuit de applicatie wordt de command line ook gebruikt bij standaard gebruikers om applicaties op te starten.

Een standaardgebruiker dient beheerrechten te hebben op zijn eigen directory en op de temp-mappen.

1.4      Infrastructuur

Een infrastructuur op basis van 1GB switchtechnologie naar de werkplekken is in het algemeen toereikend. De kwaliteit en performance van de infrastructuur wordt sterk bepaald door de capaciteit van de routers. Met betrekking tot de infrastructuur voor communicatie van en naar jouw kantoor adviseren wij minimaal gebruik te maken van glasvezel verbindingen.

1.5      Internet

Indien de communicatie via internet verloopt, dien je voor X-Portal te beschikken over breedband internet met een Public IP adres. Wanneer jouw applicaties over internetverbinding gaat draaien, dan is naast een goede ‘downstream’, van internet naar server, ook een goede ‘upstream’, van server naar internet verbinding vereist.

Indien wenselijk kunnen wij je in contact brengen met onze partner om je te adviseren in de meest geschikte oplossing.

1.6      Performance

In alle Alure ontwikkelingen is een optimale performance een voorwaarde. De performance van de Alure database in combinatie met de Alure client wordt dan ook continu geoptimaliseerd. Praktijk ervaringen bewijzen dat wanneer wordt voldaan aan de beschreven minimale Alure systeemspecificaties de performance ervaring goed is.

De performance van Alure wordt mede beïnvloed door jouw infrastructuur; de kwaliteit van de bekabeling, hoeveelheid en verscheidenheid aan dataverkeer, de security, de bandbreedte van de verbinding en of gebruik gemaakt wordt van VPN (Virtual Private Networking). Jij als klant bent verantwoordelijk voor het monitoren en optimaal blijven functioneren van deze componenten in combinatie met Alure.