Wat is afletteren?

Afletteren is een boekhoudkundig begrip dat ‘het verwerken van betalingen’ betekent. Door af te letteren koppel je in je boekhouding een betaling aan een factuur waarna de factuur als openstaande post ‘wegvalt’ in de boekhouding. In feite streep je twee mutaties tegen elkaar weg zodat je balans in evenwicht blijft. Zo leg je voor elke mutatie verantwoording af. Deze boekhoudmethode is het zg. dubbelvoudig boekhouden waarbij je ter controle elk financieel feit minimaal twee keer vastlegt: de transactie of gebeurtenis zelf (1), met daarbij de verantwoording over het ‘hoe’ van de financiering die daar tegenover staat (2). Onderaan de streep moeten deze uitkomsten gelijk en dus in evenwicht zijn. Vroeger schreef je een letter op de documenten om aan te geven dat 2 posten bij elkaar hoorden, vandaar het werkwoord ‘afletteren’. Tegenwoordig kun je in veel boekhoudsystemen geautomatiseerd afletteren met behulp van een zg. MT940-bestand van je bank dat je automatisch of handmatig in je online boekhouding kunt importeren.

Wat kun je met afletteren?

Na het afletteren heb je een openstaande factuur verwerkt waarna deze ‘wegvalt’ in je boekhouding en je boekhouding weer bijgewerkt is. Door regelmatig af te letteren, werk je je financiële administratie steeds bij waardoor je beschikking krijgt over actuele cijfers. Het voordeel van een bijgewerkte boekhouding is dat je op basis van actuele cijfers bedrijfskritische beslissingen kunt nemen, bijvoorbeeld aan de hand van rapportages die je genereert met de boekhoudsoftware waarmee je werkt.