Wat is afschrijven?

Afschrijven is het boekhoudkundig over een aantal jaren verdelen van de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen (vaste activa), inclusief de bijkomende kosten voor het gebruik van die bedrijfsmiddelen zoals aankoopkosten (bijv. notariskosten) en installatiekosten, minus eventuele kortingen en subsidies.

Waarom afschrijven?

Omdat vaste activa langer dan een jaar meegaan, mag je niet alle kosten in het jaar van aanschaf aftrekken, maar verdeel je de kosten (schrijf je de kosten af) over het aantal jaren dat je het bedrijfsmiddel gebruikt. Aankopen van bedrijfsmiddelen van minder dan € 450 schrijf je wel in 1 keer als kosten af en komen niet in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een afschrijving is maximaal 20% van de aanschafkosten per jaar en voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10%. De meest gebruikte methode om af te schrijven is de lineaire methode waarbij je per jaar een vast percentage van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde afschrijft, conform de formule: afschrijving = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.