Wat is een audit trail?

Een ‘audit trail’, letterlijk vertaald ‘controlespoor’, is een administratief spoor waarlangs je binnen een organisatie tot aan de bron kunt achterhalen hoe en door wie een mutatie of transactie tot stand is gekomen. Met een audit trail is te controleren of een mutatie of transactie geautoriseerd heeft plaatsgevonden of dat er eventueel sprake is van fraude. Zo is het verplicht om tegenover iedere betaling administratief een factuur en een levering vast te leggen. Onder meer eist de Belastingdienst dit van ondernemers omwille van hun fiscale bewaarplicht en belastingheffingen. Daarnaast is het beschikbaar hebben van audit trails binnen een organisatie van belang voor toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), accountants en intern controlerende afdelingen. Vandaag de dag worden audit trails automatisch gegenereerd in online boekhoudpakketten.