Wat is een belastingaangifte?

Belastingaangifte is de plicht van ondernemers en particulieren om voor een of meer belastingsoorten bij de Belastingdienst zelf aan te geven wat je belastingschuld is. Er zijn twee soorten belastingen waarvoor aangifte verplicht is: 1) aanslagbelastingen zoals de jaarlijkse inkomsten- en de vennootschapsbelasting, en 2) aangiftebelastingen zoals de loonbelasting, de dividendbelasting en de omzetbelasting die je jaarlijks, maandelijks of ieder kwartaal moet doen. Bij aanslagbelastingen ontvang je een belastingaanslag waarin de Belastingdienst de belastingschuld vaststelt waarvoor je aangifte slechts een hulpmiddel is en waarbij je formeel de belasting pas verschuldigd bent nadat je de aanslag opgelegd hebt gekregen. Bij aangiftebelastingen zoals de loonbelasting, de dividendbelasting en de omzetbelasting, is de aangifte die jezelf doet de grondslag voor je belastingschuld en moet je de btw die je verschuldigd bent direct na je aangifte aan de Belastingdienst betalen. Als particulier betaal je loonheffing en sociale premies mogelijk automatisch via inhouding op je loon, je uitkering of je pensioen. Belastingaangifte kan online via Mijn Belastingdienst maar ook met de aangifte-app, rechtstreeks vanuit de boekhoudsoftware waarmee je werkt of nog steeds via een formulier op papier.