Wat is bewaarplicht?

De bewaarplicht is de wettelijke fiscale verplichting die je als ondernemer in Nederland hebt om je administratie minimaal zeven jaar te bewaren. Zodanig, dat inspecteurs van de Belastingdienst je administratie tot zeven jaar terug binnen een redelijke termijn eenvoudig moeten kunnen controleren. Bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst ingediende aangiften verdacht vindt of een onderzoek verricht bij iemand uit je zakelijke netwerk. Je moet als ondernemer conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt, op de eerste plaats alle basisgegevens van je administratie zeven jaar bewaren, dat zijn:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie en
  • de loonadministratie

Naast deze basisgegevens, zijn er nog gegevens met betrekking tot onroerende zaken die tien jaar bewaard moeten blijven. Als het gaat om andere gegevens die van belang zijn voor de bewaarplicht, kunnen er met de Belastingdienst ook speciale afspraken gemaakt worden over eventuele kortere bewaartermijnen. Die afspraken verlopen veelal via accountantskantoren die deze afspraken voor al hun klanten maken.