Wat is blockchain?

Blockchain is open source software die na de bankencrisis in 2008 door Satoshi Nakamoto is bedacht om de rol van banken te omzeilen. Met destijds de eerst digitale cryptomunt de Bitcoin. Blockchain is in de kern een systeem om op een gestructureerde wijze gegevens digitaal in een database op te slaan. Gegevens en mutaties met betrekking tot bijvoorbeeld financiële transacties, maar ook eigendomsaktes, contracten en allerlei andere afspraken. Binnen dit systeem wordt de database met gegevens als een soort digitaal grootboek decentraal in een ‘peer-to-peer-netwerk’ opgeslagen, verspreid over duizenden computers en servers van mensen en organisaties over de gehele wereld. Waarbij zij allemaal steeds over de laatste versie van de betreffende database beschikken. Zodoende staat de database niet langer op één centrale plek onder beheer van één instantie. Door deze onderlinge verbondenheid, kunnen binnen een blockchain alleen correcte, geautoriseerde nieuwe mutaties, transacties of opdrachten plaatsvinden. Een mutatie (block) binnen de lijst (chain) moet immers altijd verwijzen naar een voorgaande transactie (block) waarmee de betreffende transactie geverifieerd wordt. Het bijzondere aan blockchain is dat je niet langer afhankelijk bent van instanties zoals banken, dat het vervalsen van vastgelegde gegevens niet mogelijk is en dat het niet kan worden gekraakt door hackers.

Hoe werkt blockchain precies?

Binnen een blockchain worden gegevens in een online database vergelijkbaar met een Excel-spreadsheet, actueel gehouden door voor elke mutatie onderaan een nieuwe regel toe te voegen. Voor elke mutatie (block) wordt een nieuwe regel onder aan de lijst aangemaakt die na verificatie in de lijst (chain), niet meer gewijzigd kan worden door het gebruik van cryptografische software. Binnen dit systeem kan zodoende geen twijfel meer bestaan over de herkomst, de inhoud of de juistheid van een mutatie. Bovendien kunnen transacties verrijkt worden met meer dan alleen financiële gegevens. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als ingrediënten van producten waardoor deze bij een voedselschandaal efficiënt en snel achterhaald kunnen worden.