Wat is btw?

Btw staat als afkorting voor ‘Belasting Toegevoegde Waarde’ en is de belasting die je als ondernemer of organisatie betaalt over je omzet. Ook wel omzetbelasting genoemd. Btw is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid waarvoor op elk product en dienst een heffing wordt opgelegd. De btw die je als ondernemer moet betalen, bereken je door aan je klant. Dit doe je door een btw-percentage op je verkoopprijs extra te rekenen. Na ontvangst draag je de btw af aan de Belastingdienst. In de meeste gevallen ben je als ondernemer dus slechts een doorgeefluik en drukken btw-betalingen niet op je omzet of winst. De meeste ondernemers moeten btw betalen, sommige ondernemers komen echter in aanmerking voor belastingvermindering en er zijn nog meer uitzonderingen waardoor je vrijgesteld kunt zijn van de btw-plicht. Er gelden verschillende btw-tarieven voor verschillende groepen producten en diensten. Dit zijn er drie, te weten: 0%, 6% en 21%.

Btw-aangifte doen

Om het btw-bedrag te bepalen dat je verschuldigd bent, ben je verplicht maandelijks, ieder kwartaal of jaarlijks btw-aangifte te doen. Btw die je zelf betaald hebt over zakelijke kosten, mag je aftrekken van de omzetbelasting die je verschuldigd bent. Dit verreken je op je aangifte. De btw die je uiteindelijk verschuldigd bent aan de Belastingdienst, betaal je ook maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks, direct nadat je je btw-aangifte hebt ingediend.