Wat is budgetteren?

Budgetteren – oftewel begroten, beramen of het opmaken van een zakelijke begroting – is het maken van een jaarlijkse prognose waarmee je als organisatie een realistisch beeld schetst van de financiële resultaatverwachtingen. Het budget of de begroting vormt zo een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de onderneming waarin beoogde doelen (targets) en ambities worden vastgesteld die het komende jaar in het verlengde van de strategische organisatiedoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Met een budget is het mogelijk om gedurende het jaar periodiek de werkelijke financiële situatie (in- en uitgaven) van een organisatie te controleren en bij te sturen als de doelstellingen uit het budget niet gerealiseerd dreigen te worden. Tijdens het budgetteren stel je doelen en maak je inschattingen van bijvoorbeeld de omzet, inkomsten, uitgaven, inkoopkosten, investeringen, financiering, etc.