Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen van een organisatie is het verschil tussen wat een organisatie aan bezittingen heeft (activa) en wat een organisatie aan schulden heeft (vreemd vermogen). Door de schulden van de bezittingen af te trekken, houd je het eigen vermogen over. Het eigen vermogen vermeerdert door het maken van winst en vermindert door o.a. geleden verliezen of dividenduitkeringen. Het eigen vermogen staat rechts (credit) onder de passiva op de balans als een ‘schuld’ van de organisatie aan de eigenaren.