Wat is een eindbalans?

De eindbalans binnen een boekhouding is een vast onderdeel van de kolommenbalans en is de balans aan het einde van een boekjaar. Met de eindbalans maak je van de betreffende organisatie (of particulier) inzichtelijk wat op dat moment de bezittingen, schulden en het eigen vermogen zijn. De balans is een overzicht in kolommen met links (debet) de waarde van alle bezittingen zoals tegoeden, gebouwen en goederen (activa), en rechts (credit) alle bronnen waarmee de betreffende bezittingen zijn gefinancierd (de passiva), zoals het eigen vermogen (bank, kas) en het vreemd vermogen (geleend geld, schulden).