Wat is ERP-software?

ERP staat voor’Enterprise Resource Planning’ en werd als term begin jaren 90 geïntroduceerd door onderzoeksbureau The Gartner Group. ERP-software staat voor het informatiesysteem waarmee organisaties hun bedrijfsprocessen zoals logistiek, voorraadbeheer en financiële administratie intern integreren om daar voordelen mee te behalen. Alle data van een organisatie zoals klantgegevens en voorraden worden in een ERP-systeem centraal en eenmalig ingevoerd en opgeslagen waar vervolgens alle afdelingen bij kunnen. Zodoende kan bijvoorbeeld in een ERP-systeem een ingevoerde verkooporder automatisch verwerkt worden tot een inkooporder en een personeelsplanning. Niet alleen grote bedrijven gebruiken ERP – zoals van oudsher de groothandels en productiebedrijven. Vandaag de dag maken ook kleine bedrijven en organisaties ziekhuizen, gemeenten en dienstverleners er gebruik van, mede door de opkomst van specifieke standaardpakketten in de cloud. De voornaamste redenen voor organisaties om met ERP-software te werken, zijn de voordelen van het efficiënter kunnen (samen)werken, de te behalen kostenverlaging en de verbeterde communicatie met klanten en tussen collega’s. De vier grootste leveranciers van ERP-softwaresystemen zijn Baan, Oracle, PeopleSoft en SAP.