Wat is een factuur?

Een factuur is het document dat je als ondernemer of organisatie in veel gevallen verplicht bent te sturen aan degene aan wie je een product of dienst hebt verkocht. Op een factuur staat onder meer wat er aan producten of diensten geleverd is, wat de prijs van deze producten of diensten is en wat het totaalbedrag is dat de ontvanger verschuldigd is. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een factuur om een factuur een factuur te mogen noemen. Zo moet op de factuur bijvoorbeeld het woord ‘factuur’ duidelijk vermeld staan. Ondernemers en organisaties zijn verplicht facturen te sturen aan andere ondernemers en aan rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen (ook buitenlandse) aan wie zij producten en diensten verkopen. En in een aantal gevallen is het ook verplicht facturen te sturen aan particulieren. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers die via afstandsverkoop verkopen (zoals webshops) en voor groothandelaren in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen) van tandtechnische werken en ten minste 80% aan ondernemers verkopen.

Wat is factureren?

Factureren is het versturen van een verkoopfactuur aan degene aan wie een product of een dienst is verkocht. Aan facturen worden door de Belastingdienst wettelijke eisen gesteld. Zo moet een aantal gegevens verplicht op een factuur vermeld worden. Gegevens als: je bedrijfsnaam en die van je klant, je adres en dat van je klant, je btw-nummer, je KvK-nummer, de factuurdatum, een opeenvolgend uniek factuurnummer, omschrijving van de goederen of diensten, het woord ‘factuur’, de hoeveelheid of de omvang, de afleverdatum of de datum van een vooruitbetaling, het bedrag exclusief btw, het btw-tarief (btw-tarieven apart 0%, 6%, 21%), de eenheidsprijs en het btw-bedrag of de btw-bedragen. Ondernemers die verkopen aan particulieren zijn in sommige gevallen ook verplicht een factuur te sturen. Je kunt op verschillende manieren facturen maken en versturen: handmatig in Word of Excel die je als pdf-bestand mailt, met een speciaal factureerprogramma of online in een online boekhoudprogramma waarvandaan je de facturen ook direct kunt versturen.