Wat is een G-rekening?

Een g-rekening is een deels geblokkeerde bankrekening die inleners, aannemers en bestuurders van vennootschappen die personeel inhuren, beschermt tegen de aansprakelijkheid voor het door anderen niet betalen van loonheffingen. In principe is een persoon of bedrijf bij wie personeelsleden in loondienst zijn, verantwoordelijk voor het betalen van diens loonheffingen. Als uitzondering op deze regel kunnen echter ook inleners, aannemers en bestuurders van vennootschappen die personeel inhuren hiervoor door de Belastingdienst aansprakelijk gehouden worden. Daarom kunnen deze partijen bij het inhuren van personeel de betreffende uitlener of onderaannemer vragen een g-rekening te openen. De opdrachtgever kan vervolgens daar het geschatte bedrag aan loonheffingen en/of btw op te storten. Omdat er vanaf deze rekening uitsluitend loonheffingen en btw aan de Belastingdienst of onderaannemers betaald kunnen worden – andere betalingen zijn simpelweg niet mogelijk – beperkt de inhurende partij het risico bij wanbetalingen. Een g-rekening begint altijd met 99 en is dus eenvoudig te herkennen (bijvoorbeeld: NLXX ABNA 99XX XXXX XX) en is aan te vragen bij de Belastingdienst. XX XXXX XX ]