Wat is GDPR?

GDPR staat voluit voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’. Het is de privacywet die in Europa vanaf 25 mei 2018 van kracht is gegaan om persoonsgegevens van derden te beschermen. Het hoofddoel van de wet is de bescherming van de burger en de wet vervangt daarvoor de uit 1995 daterende ‘Data Protection Directive’ waar de wet bescherming persoonsgegevens op gebaseerd was. Met name door de continue stroom van online informatie die we zowel privé als zakelijk aan elkaar versturen, maakt deze wetgeving zo belangrijk. In deze wet is scherper vastgelegd hoe je als organisatie kunt voldoen aan je verplichting om persoonsgegevens van klanten en online bezoekers te beschermen.