Wat zijn investeringen?

Investeringen zijn in boekhoudtermen de bedrijfsmiddelen (vaste activa) die je als bedrijf aanschaft om je producten of diensten te kunnen ontwikkelen en te verkopen. Denk aan de aanschaf van computers, machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook vergunningen en goodwill zijn investeringen. Als je investeert in bedrijfsmiddelen, heeft dat 2 belangrijke gevolgen voor de inkomstenbelasting: je moet afschrijven en je kunt investeringsaftrek krijgen. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan voor deze regelingen in aanmerkingen komen. Van belang is de aankoopnota’s en facturen overzichtelijk bij elkaar te bewaren, omdat je deze gegevens nodig hebt voor het invullen van je aangifte.

Welke investeringsregelingen zijn er?

Als je investeert als ondernemer, dan kun je financieel je voordeel doen met 3 soorten investeringsaftrek en de VAMIL-regeling.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen
  • VAMIL-regeling voor bepaalde milieuvriendelijke investeringen
  • Energie-investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben erkend als energie-investeringen. Kies je voor deze energie-investeringsaftrek, dan vervalt de milieu-investeringsaftrek als optie

In sommige gevallen moet je investeringsaftrek terugbetalen via de zg. desinvesteringsbijtelling.