Wat is een jaarafsluiting?

De jaarafsluiting is een proces waarbij de financiële boekhouding van het voorgaande boekjaar wordt afgerond. Dit dient als basis voor het opmaken van de financiële verantwoording over dat boekjaar: de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel eindverslag van je onderneming dat elk jaar wordt opgesteld. Een jaarrekening geeft weer welke financiële keuzes het betreffende boekjaar zijn gemaakt. De jaarrekening sluit aan op bonnen, facturen en bankafschriften. De wettelijke benaming voor een jaarrekening is de balans, verlies en winstrekening.

Wat is het doel van de jaarrekening?

Het doel van de jaarrekening is, om inzicht te geven in het vermogen van een onderneming en de financiële resultaten.