Wat is een jaarsuppletie?

Een jaarsuppletie is een correctie die je aan de belastingdienst doorgeeft als je te veel of te weinig btw hebt betaald. Doorgaans ontdek je dit bij het opstellen van je jaarrekening waarna je een jaarsuppletie indient. Ook kan een suppletieaangifte worden gedaan over te veel of te weinig betaalde loonbelasting of premies volksverzekeringen. Een suppletieaangifte dien je in over een belastingaangifte die niet ouder is dan 5 jaar en kun je vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar digitaal doorgeven. Dit kan via het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ van de Belastingdienst of, als de software geavanceerd genoeg is, direct vanuit het online boekhoudprogramma waarmee je werkt.

Wanneer is een suppletie verplicht?

Als in het lopende jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw betaald is, ben je verplicht dit aan de Belastingdienst door te geven. Dit doe je oftewel door de aangifte over een bepaald tijdvak te corrigeren oftewel door een heel jaar te corrigeren (jaarsuppletie). Blijkt het te gaan om € 1.000 of minder, dan mag je dit verwerken in je eerstvolgende aangifte. Tenzij je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling. Dan moet je na afloop van het jaar een correctie indienen als je in de loop van het jaar voorlopige verminderingen in je aangiften hebt toegepast of dat niet hebt gedaan maar daar wel recht op hebt. Je verrekent dan het te verrekenen bedrag in je aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het betreffende jaar bij vraag 5d ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’.