Wat zijn kengetallen?

Kengetallen zijn financiële waarden van een organisatie uitgedrukt in percentages waarmee je inzichtelijk maakt hoe een organisatie er op een bepaald moment financieel voor staat. Het gebruik van kengetallen maakt het bovendien mogelijk om via een benchmark de financiële gezondheid van een organisatie te vergelijken met soortgelijke andere organisaties. Zo zijn er normen op basis van onderzoeken waarmee een vergelijking kan worden gemaakt met andere organisaties binnen bijvoorbeeld een bepaalde branche, bepaald gebied of segment. Voorbeelden van kengetallen zijn: solvabiliteit, liquiditeit (o.a. current ratio, quick ratio), rendabiliteit en omloopfrequenties (o.a. omloopsnelheid debiteuren, omloopsnelheid crediteuren).