Wat is een proefbalans?

Een proefbalans is een overzicht binnen de boekhouding met de totaalbedragen van alle grootboekrekeningen van de betreffende organisatie. Het is het tweede overzicht van de kolommenbalans en dient als controlemiddel. Met een proefbalans controleer je of het totale grootboek in evenwicht is. Hiervoor tel je eerst alle bedragen van debetzijde van de grootboekrekening bij elkaar op waarvan je het totaalbedrag onderaan de debetzijde van de proefbalans noteert. Dan doe je hetzelfde met de bedragen aan de creditzijde van de grootboekrekening, waarna beide eindtotalen debet en credit gelijk aan elkaar moeten zijn. In dat geval is de balans in evenwicht en klopt de administratie.