Wat is PSD2?

De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de herziende Europese richtlijn PSD die vanaf 13 januari 2018 ook in Nederland geldt. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van innovatie, concurrentie en efficiëntie op het gebied van betaaldiensten. Om bijvoorbeeld het betalingsverkeer buiten de landsgrenzen net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te laten zijn als dat het binnenlandse betalingsverkeer in elk EU-land afzonderlijk al is. De PSD-richtlijn zorgt hier o.a. voor door:

  • uniformering van het betalingsverkeer in de Europese Unie
  • verhoging van concurrentie binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
  • faciliteren van deelname in de financiële sector, ook voor niet-bancaire instellingen, de zg. betaalinstellingen waarmee een nieuwe categorie betalingsdienstaanbieders is geïntroduceerd
  • creëren van consumentenbescherming door duidelijk beschreven rechten en plichten voor de betaalinstelling en haar gebruikers
  • verbeteren van de consumentenrechten via snellere betalingen, beschrijvingen van rechten bij storneringen en transparantere informatieverschaffing over betalingen

Een belangrijk gevolg voor banken is dat zij door PSD2 gedwongen worden om met API’s (koppelingen) hun banksystemen toegankelijk te maken voor derden.